nieuws

CBS: ‘Inkomensverschillen kleiner geworden door crisis’

Branche

CBS: ‘Inkomensverschillen kleiner geworden door crisis’

De inkomensverschillen in Nederland zijn tijdens de kredietcrisis kleiner geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Ná 2008 verdienden de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens 2,5 keer zo veel als de 20 procent met de laagste inkomens. Daarvóór waren de inkomens van de meest verdienende huishoudens nog 2,8 keer zo hoog als die van de minst verdienende huishoudens.

In 2012 lag het totale inkomen van huishoudens gemiddeld 0,7 procent lager dan in 2008. De inkomensdaling was niet gelijk verspreid over de huishoudens, aldus het CBS. “Het inkomen van mensen in loondienst of met een uitkering is doorgaans erg vast. Zij gingen er dus niet zoveel op achteruit, tenzij ze bijvoorbeeld hun baan kwijtraakten. Het inkomen van zelfstandigen daarentegen beweegt sterker mee met de economische ontwikkelingen. Omdat de groep met de 20 procent hoogste inkomens relatief veel zelfstandigen telt, werden de inkomens van deze groep in deze periode harder geraakt. Hierdoor werd het inkomensverschil met de onderste inkomensgroep kleiner.”

Nivellering
Zonder tussenkomst van de overheid (belastingen, premies en uitkeringen) verdienden de huishoudens met de hoogste inkomens in 2012 gemiddeld 86.000 euro per jaar, 12 keer zo veel als de huishoudens met de laagste inkomens. Door herverdeling via belastingen en sociale regelingen vallen de hoogste inkomens lager uit en krijgen huishoudens met de laagste inkomens juist extra te besteden. De hoogste inkomens zijn dan nog maar 2,5 zo hoog als de laagste.

De herverdeling via belastingen en sociale regelingen versterkte in de crisisperiode het verschil in inkomensontwikkeling tussen beide groepen, zo becijferde het CBS. “De huishoudens in de hoogste inkomensgroep zijn vooral meer sociale premies gaan betalen. Ze hebben ook meer uitkeringen ontvangen, maar niet zoveel als ze extra kwijt waren. Ook de huishoudens in de laagste inkomensgroep zijn meer sociale premies gaan betalen, maar dit werd meer dan gecompenseerd doordat zij meer sociale uitkeringen ontvingen en iets minder belasting betaalden.”

 

Reageer op dit artikel