nieuws

Baeten: ‘Wij delen de conclusie van de minister’

Branche

Baeten: ‘Wij delen de conclusie van de minister’

ASR heeft in een reactie op het bericht van het ministerie van Financiën over de beursgang van de verzekeraar volgend jaar laten weten blij te zijn met het besluit. CEO Jos Baeten zegt de conclusie van de minister te delen.

“Wij hebben kennis genomen van het besluit dat de minister aan de Kamer heeft voorgelegd en delen de conclusie van de minister en het advies van NLFI voor een proces richting een beursintroductie”, zegt Baeten. “We hebben vanaf het moment dat ASR werd genationaliseerd samen met alle medewerkers hard gewerkt om een financieel solide en maatschappelijk nuttige en gewenste verzekeraar te worden die op enig moment weer terug kan keren naar privaat eigendom. Onze goede resultaten van de afgelopen jaren laten zien dat ASR op schema ligt voor een succesvolle terugkeer naar de private markt. Het is nu eerst aan de Tweede Kamer of zij instemt met de verkoop van ASR.”

Op de dagelijkse gang van zaken bij de verzekeraar zal het besluit volgens Baeten weinig invloed hebben: “Een beursgang heeft geen gevolgen voor de dienstverlening aan onze klanten. Wij zetten de ingezette strategie voort en werken iedere dag met overtuiging aan de verzekeraar die helpt en die voortdurend bouwt aan duurzame klantrelaties.”

Onderhandse verkoop
In de Kamerbrief die Dijsselbloem naar aanleiding van de verkoop van ASR stuurde blijkt overigens dat het nog niet helemaal een uitgemaakte zaak is dat de verzekeraar naar de beurs gaat. Die optie is wel het waarschijnlijkst, maar de minister staat ook nog altijd open voor een onderhandse verkoop. De minister schrijft: “Indien er zich alsnog een partij meldt met een serieus onderhands bod op ASR zal ik op dat moment inhoudelijk beoordelen of ik daar op in ga. Potentiële interesse wordt onder andere beoordeeld op financieel economische aantrekkelijkheid, de duurzaamheid van de toekomstige situatie, de continuïteit van de vennootschap en op de meerwaarde ten aanzien van de strategische ontwikkeling van ASR.”

In eerste instantie zal de staat een minderheid van de aandelen verkopen. “Het belang van de staat in ASR vertegenwoordigt een aanzienlijke investering, die ik stapsgewijs wil afbouwen. Met vervolgplaatsingen of eventuele opvolgende onderhandse verkoop zal de staat het volledige belang dat ze heeft in ASR uiteindelijk verkopen”, vertelt Dijsselbloem over de procedure.

Lovende woorden
De minister heeft in zijn brief lovende woorden over ASR. De verzekeraar staat er volgens Dijsselbloem zeer goed voor: “De afgelopen jaren heeft ASR zich voorbereid op een verkoop en is er nu klaar voor. De onderneming biedt schade- en levensverzekeringen aan en heeft in beide segmenten een sterke positie in Nederland. ASR heeft een reeks mooie resultaten laten zien en aangetoond in staat te zijn als zelfstandige, kapitaalkrachtige en winstgevende verzekeraar te kunnen opereren. ASR is kapitaalkrachtig, ook onder het regime Solvency II dat vanaf 2016 van kracht is. Ten slotte heeft ASR de afgelopen jaren een licht stijgend dividend uitgekeerd.” Volgens de minister is er veel interesse in aandelen in de verzekeraar.

Reageer op dit artikel