nieuws

Adviseur van de toekomst: je team inspireren

Branche

Adviseur van de toekomst: je team inspireren

Heb je als ondernemer een richting gekozen, dan is het zaak om jouw mensen daarin mee te krijgen. Jouw visie krijgt alleen handen en voeten als ook je medewerkers zich erachter scharen. Als zij de neuzen één kant op hebben. Kortom, ze moeten jouw richtingaanwijzer volgen in hun dagelijkse werk. Het liefst niet omdat ze dat verplícht zijn, maar omdat ze het wíllen. Omdat ze het nut en het belang ervan zien – voor de organisatie, maar ook voor henzelf als professional.

Het is aan de leiding van jouw organisatie om hen tot dat inzicht en gedrag te inspireren. Directeuren, managers, teamleiders: zij moeten de cultuur in je bedrijf op de juiste manier beïnvloeden. Dat klinkt wat abstract, maar kan via heel concrete stappen. Allereerst is het belangrijk dat leidinggevenden zelf ontdekken wat hen inspireert – want als zij de inspiratie in zichzelf weten aan te boren, kunnen zij dat gevoel ook makkelijker bij medewerkers opwekken.

Training
In het programma Leiderschap & Cultuur van Voorzie hebben we een training die directeuren en managers precies díe vraag stelt: wat inspireert jou? Van tijd tot tijd levert dit heel verrassende resultaten op. Zo ontdekte een directeur dat hij te veel tijd kwijt was aan dingen die hij eigenlijk niet leuk vond. Hij wilde het liefst weer meer met klanten om tafel. Dus besloot hij een teamleider tot directeur te benoemen en zelf opnieuw aan de slag te gaan als adviseur.

Motivatiebronnen
Dat is natuurlijk een uitzondering. De meeste deelnemers blijven in hun leidinggevende rol. Doordat zij zelf bewuster bezig zijn met hun drijfveren, slagen ze er veel beter in om met hun medewerkers te praten over hún motivatiebronnen. En over de mogelijkheden die de nieuwe bedrijfsrichting hén biedt. Ik heb gezien hoe essentieel het is voor cultuurverandering om medewerkers te laten weten en ervaren wat zo’n verandering hen kan opleveren.
Daarvoor moet je je medewerkers wel echt leren kennen. Dat kan, naast persoonlijke gesprekken, via allerlei tools. Denk aan persoonlijkheidsprofielen, waarmee je direct ziet hoe mensen in jouw organisatie communiceren en beter kunnen samenwerken. Of aan enquêtes, waarmee je de betrokkenheid onder medewerkers meet. Belangrijk, want hoe groter hun betrokkenheid bij jouw bedrijf, hoe makkelijker jij klantgericht kunt ondernemen.

Reageer op dit artikel