nieuws

Toekomstgericht ondernemen met Voorzie

Branche

Toekomstgericht ondernemen met Voorzie

Het stof van aangepaste (strengere) wet- en regelgeving is enigszins neergedaald en veel adviseurs hebben een nieuw businessmodel omarmd. Maar hoe nu verder? Want klant- en toekomstgericht zijn, vraagt nog altijd aandacht. Voorzie ondersteunt adviseurs bij het uitstippelen van hun koers voor de toekomst. Niet langer in de welbekende 2-jarige trajecten, maar opgehangen aan thema’s die ze voor elke adviseur op maat samenstelt. Zo helpt Voorzie hen toekomstgericht te ondernemen.

Voorzie bestaat sinds 2008, een periode waarin grote veranderingen op de intermediaire markt af kwamen. “Adviseurs waren onder invloed van aanpassingen in de wet op zoek naar hun toegevoegde waarde”, vertelt Arno Brons, managing consultant van Voorzie. “We hielpen ze in 2-jarige trajecten hun ondernemerschap te prikkelen, te ontdekken waar hun kansen liggen en keuzes te maken waarmee ze een nieuw businessmodel konden optuigen. Nu, jaren later, is de vraag veel specifieker: adviseurs hebben een businessmodel voor de toekomst, maar zoeken nu naar manieren om die toekomstbestendig te maken en te houden.”

‘Organisaties moeten wendbaar zijn’
Dat leidde bij Voorzie tot een hernieuwd aanbod van ondersteuning in ondernemerschap. De behoefte aan specifieke kennis, aan verdieping, is groot, “alleen al door de razendsnelle technologische ontwikkelingen”, verklaart Arno. “Organisaties moeten wendbaar zijn. Ze zijn genoodzaakt om een dynamisch businessmodel te hanteren dat meebeweegt met de markt, het gedrag van de klant en de technologie. Dus geen 5-jarenplannen meer, want een jaarplan is door alle dynamiek al lastig genoeg. Daar hebben we onze ondersteuning op aangepast. We bieden nu programma’s aan van enkele weken tot een paar maanden om kantoren heel gericht bij hun transitie te helpen.”

Praktische programma’s
Onder de noemer ‘Voorzie. Toekomstgericht Ondernemen’ heeft Voorzie thema’s geformuleerd en een reeks instrumenten ontwikkeld, waar adviseurs uit kunnen putten. De thema’s variëren van ‘identiteit & richting’ tot ‘leiderschap & cultuur’ en van ‘klantgericht ondernemen’ tot ‘risicomanagement’. “Hoe we die thema’s gaan invullen, ligt aan de wens en behoeften van de adviseurs. Die mogen het zeggen. Maatwerk dus. Verwacht overigens geen dikke rapporten”, benadrukt Arno, “maar denk aan concrete plannen, praktische programma’s en workshops.” Dat gaat bij Voorzie verder dan gangbare trainingen of coaching. “We organiseren bijvoorbeeld ook businessgames om klantgerichtheid te stimuleren, zoals het rollenspel ‘Klant-erger-je-niet’.

Voorzie schrijft niets voor, maar helpt adviseurs op een prettige en onconventionele manier naar de toekomst en het eigen kantoor kijken. “Dat helpt hen om krachtig keuzes te maken, nieuwe wegen in te slaan en voorop te lopen in een markt vol dynamiek. Wij bereiden hen voor op de toekomst. En die is dichterbij dan je denkt.”

Ook toekomstgericht ondernemen? Kijk op www.voorzie.nl

Reageer op dit artikel