nieuws

Hoe ziet de toekomst van serviceproviders en adviseurs eruit?

Branche

Hoe ziet de toekomst van serviceproviders en adviseurs eruit?

In de Leilinden in Soest hield Avéro Achmea op 21 oktober 2015 een rondetafelsessie met vertegenwoordigers van serviceproviders Nedasco, VKG en DAK. Onder leiding van tafelvoorzitter Arno Brons (Voorzie) bespraken ze, aan de hand van diverse stellingen, ontwikkelingen en trends die serviceproviders en adviseurs op zich af zien komen. Hieronder een greep uit de meningen en visies.

Serviceprovider moet ook adviseur zijn
Aris Ruitenbeek (Nedasco): “De oorspronkelijke rol van serviceproviders is ervoor zorgen dat de adviseur tijd heeft voor advies en wij ondersteunen hem daarbij.” Ruud van Kampen (VKG): “Dat wij adviestools aanbieden, hoort gewoon bij onze taak. Maar advies géven gaat te ver.” Tim Rijvers (DAK) en Jack Hommel (Achmea) zien eerder een oplossing in samenwerking tussen verschillende adviseurs, elk met hun eigen specialisme. Zo kunnen ze klanten samen bedienen of naar elkaar door verwijzen.

In de toekomst is er – bij afschaffing van provisie – voor de adviseur geen verdienmodel op simple risk
John van Tol (Achmea): “Simple risk zal in grote mate geautomatiseerd worden. In de toekomst is er alleen nog een verdienmodel op simple risk als onderdeel van totaaladvies.” Tim Rijvers benadrukt dat er eigenlijk geen aanleiding is om provisie af te schaffen. “Niet vanuit de AFM, maar de marktwerking gaat ervoor zorgen” vult Arno Brons (Voorzie) aan. “Steeds meer adviseurs kiezen zelf voor een netto-model.” Ruud van Kampen ziet adviseurs, die kiezen voor zo’n verdienmodel, heel succesvol zijn. Volgens Aris Ruitenbeek komt dit vooral doordat zij goed weten te vertellen en waarmaken waar ze voor staan. Tom van der Geer (VKG) voorziet dat nieuwe verdienmodellen bij adviseurs ertoe zullen leiden dat serviceproviders andere oplossingen moeten gaan aanbieden. “De serviceprovider is immers het vehicle om de adviseur waar te laten maken wat hij belooft, namelijk efficiënter werken.”

Er is geen toekomst voor het volmachtmodel
Tom van der Geer: “Als kleine gevolmachtigde is het lastig uit te leggen voor welke bediening je kiest. Dat geldt ook voor serviceproviders: wat doe je nu echt voor de adviseur en wat voor een aanbieder?” Jack Hommel vat het samen als ‘teveel vermenging’. “Het is onduidelijk wie nu welke rol heeft.” In het kader van transparantie over werkzaamheden en verdienmodel is het dus zaak om werkzaamheden te ontvlechten. Arno Brons concludeert: “Serviceproviders zullen de komende jaren gaan groeien omdat veel huisvolmachten verdwijnen. Die groei realiseren ze omdat ze een veel zuiverder model hebben.”

Technologische ontwikkelingen maken de rol van de serviceprovider overbodig
Michiel Krouwer (Achmea): “Dat is heel zwart wit gesteld. Ik voorzie wel dat de keten een andere inrichting krijgt.” Tim Rijvers blijft een rol zien voor serviceproviders: “Veel adviseurs kunnen zelf geen investeringen in technologie doen. Daarvoor doen ze graag een beroep op serviceproviders, die kunnen dat wel.” Arno Brons is daarover wat sceptisch, want volgens hem kunnen start-ups of andere partijen dit net zo goed verzorgen.” Tim Schoonbergen (Nedasco) denkt niet dat serviceproviders het verschil gaan maken met technologie. Hij ziet de toegevoegde waarde vooral op een ander vlak: “We gaan verschil maken met onze mensen.” Ron Smids (DAK) is het ermee eens. “De persoonlijke band, de menselijke benadering, blijft belangrijk.”

Reageer op dit artikel