nieuws

Examentraining (27): Wft Basis

Branche

Examentraining (27): Wft Basis

De Wft-examens doen al 1,5 jaar flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 26 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Basis.

Casus
Jimmy (27 jaar) is sinds vijf jaar werkzaam bij Game Arts NV. Game Arts NV is een grote werkgever die zich bezig houdt met het ontwikkelen van computerspellen. Jimmy heeft een vast contract van veertig uur per week als Level Designer. Het team bestaat uit negen mensen en houdt zich bezig met het ontwikkelen van MMORPGs. Jaarlijks verdient Jimmy hier bruto € 39.000,- mee. In de weekenden repareert Jimmy computers voor verschillende eigen klanten. Hij heeft in acht jaar tijd een aardig klantenbestand
opgebouwd, maar zich niet bij de Kamer van Koophandel (KvK) aangemeld als ondernemer. Jaarlijks verdient hij € 2.000,- met het repareren van computers. De Belastingdienst heeft deze inkomsten aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden.

Jimmy is alleenstaand en woont in een appartement in de binnenstad van Groningen. Voor het appartementsrecht heeft hij € 125.000,- betaald. Dit bedrag is gelijk aan de huidige WOZ-waarde van de woning. Aan hypotheekrente betaalt hij jaarlijks € 8.000,-.

Jimmy komt bij jou langs om advies te vragen over zijn geldzaken.

Bijlagen bij de casus:
Tabel eigenwoningforfait;
Belastingschijven box 1

Vraag 1
Jimmy heeft recht op een algemene heffingskorting van € 2.203,- en een arbeidskorting van € 2.220,-. Hoeveel zal hij aan inkomstenbelasting betalen?
Antwoord: € ……….

Toetstermen:
2a.1 Eenvoudige berekeningen maken.
1a.8 De kandidaat kan de onderstaande begrippen binnen de Inkomstenbelasting omschrijven:
• Box 1 belastbaar inkomen uit werk en woning: winst uit onderneming, loon (begrip loon), resultaat overige
werkzaamheden, periodieke uitkeringen en verstrekkingen, inkomsten uit eigen woning;
• Box 2 belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang;
• Box 3 belastbaar inkomen uit sparen en beleggen: bezittingen, schulden, heffingsvrij vermogen, vrijstellingen.

Vraag 2
Jimmy is afgelopen jaar overgestapt van zorgverzekeraar A naar zorgverzekeraar B. In de overeenkomst van zorgverzekeraar B is het volgende beding opgenomen:
“De dekking komt pas tot stand wanneer de eerste premie door de verzekerde is voldaan.”

Wat is juist ten aanzien van dit beding?

a. Dit beding is geldig. Het is de verzekeraar toegestaan de dekking op te schorten tot het moment waarop de eerste premie wordt voldaan.
b. Dit beding is nietig. Wanneer de eerste premie niet is voldaan, is de verzekeraar eerst verplicht een aanmaning te versturen. Vervolgens mag de dekking opgeschort worden.
c. Dit beding is vernietigbaar. Wanneer de premie niet is voldaan, is de verzekeraar eerst verplicht een aanmaning te versturen. Vervolgens mag de dekking opgeschort worden.

Toetstermen:
1g.1 De kandidaat kan omschrijven op welke manier een geldige verzekeringsovereenkomst tot stand komt.
1g.23 De kandidaat kan uitleggen wat de gevolgen zijn als de klant de premie niet betaalt.

Vraag 3
Jimmy vertelt je dat hij zich ook in zijn vrije tijd graag bezig houdt met de wereld van het gamen. Thuis heeft hij een verzameling consoles liggen die dateert van begin jaren ’80 tot apparaten die nog niet eens officieel op de markt zijn. Deze verzameling is zeer waardevol. Jimmy vraagt zich af of het voor hem verstandig is een verzekering af te sluiten voor zijn appartement en alles wat zich erin bevindt.

Welke verzekering kan worden afgesloten voor het afdekken van schaderisico’s aan het huis en alles wat zich hierin bevindt?

a. Een inboedel- en opstalverzekering
b. Een woonhuisverzekering
c. Een huis- en inboedelverzekering
d. Een woonlastenverzekering

Toetsterm:
1e.7 De kandidaat kan de meest gangbare begrippen bij bezitsverzekering van de klant benoemen.

Vraag 4
De verzameling van Jimmy wordt steeds groter en hij overweegt dan ook om een grotere woning te zoeken. Zijn oog is gevallen op een eengezinswoning in een buitenwijk van Groningen. Jimmy heeft al een recht van hypotheek verleend op zijn eerste woning. Voor deze nieuwe koopwoning twijfelt hij of hij zijn oude hypotheek zal oversluiten of meenemen. Hij vraagt jou om de voor- en nadelen van deze twee opties op een rijtje te zetten en hem te adviseren.

Wat is de meest juiste en professionele reactie hierop?

a. “Hiervoor zou ik u graag doorverwijzen naar mijn collega, die u beter kan helpen met vragen over hypothecair krediet.
Zal ik voor u een afspraak maken met deze collega?”
b. “Hiervoor zou ik aanraden om een afspraak met mijn collega te maken. Deze collega kan u beter helpen met vragen over
hypothecair krediet.”
c. “Het antwoord hierop kan ik u niet direct geven. Ik zal het uitzoeken en kom er in ons volgende gesprek op terug.”
d. “Helaas ben ik niet bevoegd om over hypothecair krediet te adviseren. Wellicht kan iemand anders u verder helpen.”

Toetsterm:
4a.2 Doorverwijzen naar anderen.

Vraag 5
Je hebt met Jimmy een tarief afgesproken dat uiteenvalt in een vast tarief van € 120,- en een uurtarief van € 95,- (beiden exclusief btw).
Je bent zes uur met Jimmy bezig geweest. Alle werkzaamheden waren advieswerkzaamheden. Welk bedrag zal Jimmy uiteindelijk betalen?

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul dan twee nullen achter de komma in.
Kom je uit op een niet-geheel bedrag? Vul dan twee decimalen achter de komma in.

Antwoord: €

Toetsterm:
2b.3 Eenvoudige factuur of declaratie opstellen.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

 

 

Reageer op dit artikel