nieuws

Examentraining (26): Schadeverzekering Particulier

Branche

Examentraining (26): Schadeverzekering Particulier

De Wft-examens doen al 1,5 jaar flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 25 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Schadeverzekering Particulier.

Casus
Herman de Vries (50) is getrouwd met Willemien (48). Samen hebben zij twee kinderen, Tim (17) en Guusje (14). Herman is al jaren een relatie van uw kantoor. Eerst alleen voor de autoverzekering, maar nu is Herman samen met Willemien bij u gekomen om te praten over een compleet verzekeringspakket.

U voert het inventarisatiegesprek met Herman en Willemien en maakt een afspraak voor het vervolggesprek. Een week later bent u bij Herman en Willemien op bezoek om uw verzekeringsadvies te presenteren.

Vraag 1:
Hoe begint u, op correcte en professionele wijze, dit tweede gesprek?

a. U neemt het door u opgestelde verzekeringsadvies met de cliënt door en legt uit dat u dit advies hebt opgesteld naar aanleiding van de risicoanalyse.
b. U neemt de risicoanalyse met de cliënt door en legt uit dat u het verzekeringsadvies hierop hebt gebaseerd.
c. U neemt het verzekeringsadvies met de cliënt door en vult samen met hem de benodigde aanvraagformulieren in.

Toetsterm 3b.1
De kandidaat kan een risicoanalyse opstellen op basis van een volledige inventarisatie.

Op uw advies willen Herman en Willemien een inboedelverzekering afsluiten. U laat Herman en Willemien het aanvraagformulier invullen. Als alle vragen zijn beantwoord, neemt u het aanvraagformulier nog even door. De vraag op het aanvraagformulier ‘Is een verzekering ooit opgezegd, geweigerd of zijn er beperkte voorwaarden gesteld?’ is door Herman met ‘nee’ ingevuld. U weet dat dit antwoord niet klopt. Enige jaren geleden werd er een autoverzekering beëindigd, omdat Herman door een vergissing de premie niet tijdig had betaald. Uw eigen ervaring is dat de betalingsmoraal van Herman en Willemien verder prima is.

Vraag 2:
Hoe gaat u hier het meest correct en professioneel mee om?

a. U gaat hier niet op in. U weet immers dat de betalingsmoraal van hen prima is. U bent ervan overtuigd dat deze problemen zich niet meer voor zullen doen.
b. U wijst hen op het gegeven antwoord. U vertelt hen dat Herman hiermee fraude pleegt en dat u verplicht bent dit te melden in FISH.
c. U wijst hen op het gegeven antwoord. U wijst hen op de wettelijke mededelingsplicht en legt uit wat de gevolgen voor Herman kunnen zijn in geval van schade, als hij onjuiste informatie verstrekt. U vraagt Herman om het antwoord aan te passen.

Toetsterm 4a.1
De kandidaat kan fraudesignalen onderkennen en daarop handelen.

U confronteert Herman en Willemien met dit gegeven. Stel dat Herman zegt dat u zich geen zorgen hoeft te maken en dat zij beiden de volledige verantwoordelijkheid dragen voor het onjuiste antwoord.

Vraag 3:
Hoe gaat u hier het meest correct en professioneel mee om?

A. U vertelt hen vriendelijk maar uitdrukkelijk dat u de aanvraag niet verder voor hen kunt behandelen, als Herman zijn antwoord niet aanpast.
B. U neemt de aanvraag in behandeling en laat hen een verklaring tekenen, dat ze volledig de verantwoordelijkheid nemen voor het verstrekken van onjuiste informatie.
C. U neemt de aanvraag in behandeling en meldt bij de verzekeraar dat Herman en Willemien onjuiste informatie hebben verstrekt.

Toetsterm 4a.1. De kandidaat kan fraudesignalen onderkennen en daarop handelen.

Uiteindelijk hebben Herman en Willemien het aanvraagformulier correct en naar waarheid ingevuld. De verzekeraar zag geen bezwaren om het risico te verzekeren.
Ruim een jaar later claimen zij een inbraakschade. Het is al de derde inbraakschade sinds de ingangsdatum van de verzekering. Het gaat om diefstal van gereedschap uit de schuur. Bij het schadeaangifteformulier zijn foto’s bijgevoegd van het gestolen gereedschap. U leest het schadeaangifteformulier door en bestudeert de foto’s, alvorens u het schadeaangifteformulier doorstuurt naar de inboedelverzekeraar. Aan de datering van de foto’s van het gereedschap ziet u dat zij een week ná de inbraak zijn gemaakt.

Vraag 4:
Wat is uw meest correcte en professionele reactie op de situatie?
A. U geeft in een telefoongesprek met Herman en Willemien aan dat u drie inbraken wel heel erg verdacht vindt.
B. U deelt Herman en Willemien mee dat er een verkeerde schadedatum vermeld staat op het schadeaangifteformulier en dat u deze datum voor hen zult aanpassen.
C. U deelt Herman en Willemien mee dat er sprake is van fraude en dat u dit moet melden bij de inboedelverzekeraar.
D. U vraagt Herman en Willemien uit te leggen hoe het kan dat de foto’s dateren van één week na de inbraak.

Toetsterm 4a.1. De kandidaat kan fraudesignalen onderkennen en daarop handelen.

Willemien heeft na het overlijden van haar vader een kunstverzameling geërfd. Hiervoor wil zij een kostbaarhedenverzekering afsluiten. Tijdens het inventariseren van het risico vraagt u of de woning is voorzien van een alarminstallatie. U ziet dat Herman en Willemien twijfelen voordat zij antwoord geven. Zij zeggen na de twijfeling: “Ja, noteer dat maar”.

Vraag 5:
Wat is uw meest correcte en professionele reactie?

a. U noteert dat de woning is voorzien van een deugdelijke alarminstallatie.
b. U wijst Herman en Willemien erop dat het verstrekken van onjuiste informatie ernstige gevolgen kan hebben.
c. U besluit een vervolgvraag te stellen.

Toetsterm 3a.2
De kandidaat kan het klantbeeld opstellen.

Tim (17), de zoon van Herman en Willemien, is inmiddels twee maanden in het bezit van zijn autorijbewijs. Met zijn auto, in het bijzijn van zijn coach, rijdt hij tegen een geparkeerde auto aan. De aansprakelijkheidsverzekeraar van het motorrijtuig moet de schade uitkeren.

Vraag 6:
Op wie kan de WA-verzekeraar de schade verhalen?
a. Tim.
b. De coach van Tim.
c. Noch Tim, noch zijn coach.

Toetsterm 3e.1
De kandidaat kan de klant begeleiden bij het schadeproces.

 

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

 

 

Reageer op dit artikel