nieuws

Addertjes onder het verzekeringsgras

Branche

Addertjes onder het verzekeringsgras

Bestuurder jonger dan 24 jaar

Afgelopen zomer vond er een aanrijding plaats tussen een scooterrijder en een fietser. De fietser is na het ongeval doorgereden en derhalve onbekend. Als gevolg van dit ongeval hebben de bestuurster van en de opzittende op de scooter letselschade opgelopen.

WA casco verzekerd
De scooter is WA casco (allrisk) verzekerd. De verzekeringnemer van de scooter is de grootmoeder en de 17-jarige kleindochter zat als passagiere achterop de scooter. Ten tijde van het ongveval werd de scooter bestuurd door een eveneens 17-jarige vriendin van de kleindochter.

Om te kijken wat de verhaalsmogelijkheden zijn nemen we de situatie verder onder de loep:

• Artikel 185 WvW is in deze casus (in het nadeel van cliënten) van toepassing.
• De schadeveroorzaker is onbekend waardoor verhaal op deze partij niet mogelijk is.
• De schadeveroorzaker is een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer waardoor er geen beroep op het Waarborgfonds Motorverkeer gedaan kan worden.
• De schade aan de scooter dient in principe door de WA casco verzekeraar te worden vergoed.
• De letselschade van de opzittende (schuldloze derde) kan worden geclaimd bij de WA (casco) verzekeraar van de scooter.
• De letselschade van de bestuurster van de scooter is onder de gegeven omstandigheden niet verhaalbaar.

Bijzondere polisvoorwaarden
In dit praktijkvoorbeeld zijn echter bijzondere polisvoorwaarden van de gekozen en online afgesloten WA casco verzekering van toepassing. Deze bijzondere polisvoorwaarden leiden tot consequenties met verstrekkende gevolgen.

Indien het verzekerde object ten tijde van een ongeval wordt bestuurd door een persoon jonger dan 24 jaar dan:

• wordt er geen cascoschade uitgekeerd, en
• zullen eventueel via de WA-dekking aan derden uitgekeerde schadepenningen op verzekeringnemer worden verhaald.
Wat betekent dit concreet?
De schade aan de scooter zal niet door de cascoverzekeraar worden vergoed. Indien de letselschade van de kleindochter (zij is immers schuldloze derde) wordt geclaimd op de ‘eigen’ WA-verzekering van de scooter zullen de uitgekeerde schadepenningen (en dit zal gelet op de ernst van het letsel om duizenden euro’s gaan) door de eigen WA verzekeraar worden verhaald op verzekeringnemer c.q. de grootmoeder.

Goede advisering van groot belang
De consument moet zich dus goed bewust zijn van de (mogelijke) consequenties van de polisvoorwaarden, waarvoor bij het online afsluiten van een verzekering wordt gekozen. Het is (in het kader van de zorgplicht) van groot belang dat intermediairs de consument wijzen op de mogelijk verstrekkende (financiële)gevolgen van dergelijke (premie verlagende) clausules bij schade.
Een goede advisering blijkt dus onontbeerlijk, waarmee tevens een meerwaarde van het professionele intermediair is aangetoond.

Reageer op dit artikel