nieuws

Radar: ‘Allianz grote investeerder in wapenhandel’

Branche

Radar: ‘Allianz grote investeerder in wapenhandel’

De Eerlijke Verzekeringswijzer heeft onderzocht waar de levensverzekeraars die actief zijn op de Nederlandse markt in investeren. Daaruit blijkt dat acht van de tien onderzochte verzekeraars investeren in controversiële wapenhandel. Allianz is met € 2,6 mld de grootste investeerder. In juni schreef am: al eerder over dit onderwerp.

Andere verzekeraars in de top 3 zijn Legal & General en Loyalis (APG). Het onderzoek richt zich op levensverzekeringen. Het TV-programma Radar besteedde op 7 september aandacht aan dit onderwerp.

Reacties
De verzekeraars hebben op de website van RadarTV gereageerd. Zo geeft Allianz uitleg over haar investeringsbeleid, maar geeft ook aan dat de Eerlijke Verzekeringswijzer niet alle aspecten van dat investeringsbeleid meeneemt in haar onderzoek. Legal & General stelt in een reactie dat zij de ontwikkeling van controversiële wapens onwenselijk vindt en om die reden niet investeert in ondernemingen die controversiële wapens produceren.

Concurrentie
Ook het Verbond van Verzekeraars reageert en constateert dat beleggen in ‘groen’ of ‘maatschappelijk verantwoord’ steeds meer een concurrentiemiddel is. “Veel verzekeraars stellen daarom aanvullende eisen aan hun beleggingsbeleid – in aansluiting op wetgeving en de Code Duurzaam Beleggen waaraan alle leden van het Verbond zich hebben gecommitteerd. Het is onjuist dat verzekeraars op dit punt terugdeinzen voor transparantie. Eerder in tegendeel:  verzekeraars zijn aanspreekbaar en in toenemende mate transparant over hun beleggingsbeleid, hetgeen ook blijkt uit onderzoeken van de Eerlijke Verzekeringswijzer en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Verzekeraars die deelnemen aan het Keurmerk Klantgericht Verzekeren verplichten zich tot het publiceren van hun beleggingsbeleid en de grenzen die daarbij in acht worden genomen.”

Signaal
Als verzekerden een signaal willen afgeven dan kan dat via de website van Eerlijke Verzekeringswijzer. Ook al zijn ze bijvoorbeeld niet verzekerd via Allianz, maar hebben ze een autopolis via Allianz-dochter Allsecur dan kun je via dat kanaal ook je ongenoegen laten blijken.

 

Reageer op dit artikel