nieuws

Ongeschikt bevonden beleidsbepaler: ‘Waarom mag Gerrit Zalm dan wél?’

Branche

Ongeschikt bevonden beleidsbepaler: ‘Waarom mag Gerrit Zalm dan wél?’

Een door de AFM ongeschikt bevonden beleidsbepaler heeft zich voor de rechtbank Rotterdam op de casus Gerrit Zalm beroepen. Die had ook de zegen van de AFM niet, maar werd toch ceo van ABN Amro. Het betoog kan de onderneemster in kwestie echter niet helpen.

De toezichthouder besluit in 2014 om de aanvraag van de vrouw voor een Wft-vergunning voor haar eenmanszaak af te wijzen, gezien haar achtergrond in drie veelvuldig beboete bedrijven. De vrouw maakt daarop bezwaar en stapt naar de rechtbank. Zij geeft aan dat ze bij die ondernemingen ten tijde van de gesanctioneerde gedragingen geen beleidsbepaler was en niet bij machte was de bedrijfscultuur van deze werkgevers te veranderen.

Zeer dure adviezen
De rechtbank ziet dat anders. “Het feit dat zij geen beleidsbepalende rol heeft vervuld binnen de desbetreffende ondernemingen, laat onverlet dat zij bij deze ondernemingen ten tijde van de gesanctioneerde gedragingen als manager van de backoffice werkzaam was, vanuit welke functie zij actief en direct heeft meegewerkt aan het vervaardigen van niet-passende, veelal niet-gewenste en bovendien zeer dure verzekeringsadviezen voor klanten van deze ondernemingen.”

Als feitelijk leidinggevende had zij de advisering van deze klanten inhoudelijk kunnen sturen of beïnvloeden, zegt de rechter. De AFM is dus ‘met juistheid’ tot de conclusie gekomen dat zij niet voldoet aan het vereiste van geschiktheid, “te meer nu zij destijds reeds op de hoogte was van de door de AFM herhaaldelijk bij haar voormalige werkgevers geconstateerde overtredingen van de Wft.”

Gerrit Zalm
De afgewezen beleidsbepaler stelt vervolgens dat de AFM met twee maten meet, nu Gerrit Zalm (die zoals bekend door de AFM niet geschikt werd bevonden), wél heeft kunnen aantreden in zijn beleidsbepalende functie bij ABN Amro. Maar dat onderschrijft de rechtbank niet. “Voor de beoordeling van de geschiktheid van beleidsbepalers bij banken op grond van artikel 3:8 van de Wft is niet de AFM maar de Nederlandsche Bank (DNB) de leidend toezichthouder. Omdat DNB Zalm geschikt heeft bevonden, kon hij als beleidsbepaler aantreden bij ABN Amro.” Ook vindt de rechtbank niet dat de AFM te hoge eisen stelt aan de geschiktheid van beleidsbepalers.

Levensonderhoud
De vrouw probeert haar zaak nog te redden door aan te bieden om haar dossiers en bedrijfsvoering regelmatig te laten toetsen en controleren door de AFM. Volgens de rechtbank heeft dat aanbod geen invloed op het oordeel over haar geschiktheid en hoeft het voor de AFM geen aanleiding te vormen om desalniettemin de vergunning te verlenen. Dat de vrouw door de weigering van de vergunning niet op de wijze waarop zij dat wenst kan voorzien in haar levensonderhoud, vormt eveneens geen grond voor een ander oordeel. “Aan de belangen van toekomstige klanten moet meer gewicht worden toegekend dan aan het belang dat (eiseres) heeft bij de wijze waarop zij in haar levensonderhoud voorziet”, aldus de rechtbank.

Reageer op dit artikel