nieuws

Markt heeft weinig zin in SWO-project CFD en Odin

Branche

Markt heeft weinig zin in SWO-project CFD en Odin

Het aantal reacties dat het project ‘Wie Betaalt Bepaalt‘ heeft opgeleverd, stelt de voorzitters van de Commissie Financiële Dienstverlening en Stichting Odin teleur. Politiek en prominenten lieten het afweten, evenals een groot deel van het bevraagde intermediair. CFD en Odin concluderen dat de sector nog niet klaar is voor een nieuwe SWO.

Het project ‘Wie Betaalt Bepaalt’ is gestart naar aanleiding van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die het Verbond, Adfiz en OvFD eind 2014 presenteerden. Volgens CFD en Odin worden in die nieuwe SWO een achttal thema’s (o.a. zorgplicht, schadeafwikkeling en execution only) niet of onvoldoende belicht. Zij vinden dat deze primaire discussies een belangrijk kader vormen en moeten worden uitgekristalliseerd voordat een nieuwe SWO wordt geïmplementeerd. Daarom hebben zij aan belangrijke stakeholders hun mening gevraagd.

Klap in het gezicht
Het aantal reacties stelt voorzitters Edwin Herdink en Jeffrey Leichel echter teleur. Ze benaderden consumentenorganisaties, adviesbureaus, politiek en prominenten. De Consumentenbond en Nibud gaven geen inhoudelijke reactie en politieke partijen lieten het massaal afweten, op de PvdA na. CFD en Odin noemen dat een ‘klap in het gezicht van het intermediair, dat wel zwaar de les is gelezen door diezelfde partijen’. Intermediairs waren overigens ook niet happig om te reageren: van de 50 intermediairs die zijn benaderd, hebben er 7 gereageerd. Prominenten als Erica Verdegaal, Fred de Jong en Barbara Baarsma hadden geen tijd of vroegen geld voor een reactie.

Visies lopen uiteen
Uit de reacties die wél kwamen (D&O, zeven intermediairs, de PvdA, Oostdam& Partners en Delphis Consultancy) concluderen CFD en Odin dat de visies van marktpartijen sterk uiteen lopen. “Daardoor bestaat er geen duidelijk kader waarbinnen een nieuwe SWO duurzaam kan worden ontwikkeld.” Over zorgplicht bijvoorbeeld zijn de meningen verdeeld. Moet nazorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid van aanbieder en adviseur zijn of juist niet? Als over nazorg geen concrete afspraken worden gemaakt, dan is dat het zorgenkindje van de komende jaren, voorspellen de reacties.

Niet klaar
CFD voorzitter Edwin Herdink: “De conclusie is dat we als sector nog niet klaar zijn voor een nieuwe SWO. De markt begint zich na de crisis en de gigantische ingrepen in de wetgeving nu pas te vormen. De nieuwe SWO komt daarom te vroeg en dreigt daardoor oude wijn in nieuwe zakken te worden. Dat is zonde van alle energie die er al in is gestopt. De marktpartijen moeten terug naar de tekentafel en het eerst eens worden over een serie essentiële uitgangspunten. De thema’s die wij onder de aandacht hebben gebracht met dit project horen daar ook bij”

Overbodig
Odin-voorzitter Jeffrey Leichel voegt daar aan toe dat als de kaders van het nieuwe marktmodel helder zijn en breed in de markt worden gedragen, de behoefte aan de SWO zoals die nu is
vormgegeven weleens veel kleiner kan blijken dan nu gevoeld wordt. “Dat kan een belangrijke invloed hebben op de bereidheid tot samenwerking tussen partijen.”

Uit de reacties blijkt volgens Herdink en Leichel ook dat intermediairs zich professioneler en actiever moeten opstellen in de diverse discussies, meer verantwoordelijkheid moeten nemen en meer vanuit de consument moeten denken. “Nog een belangrijke reden waarom onderhandelingen met de sector over een nieuwe SWO in onze ogen te prematuur is.”

De samenvatting van de reacties is naar Adfiz en OvFD verstuurd, met het verzoek dit in te brengen in de gesprekken met het Verbond en met het verzoek “om in serieuze overweging te nemen de onderhandelingen over een nieuwe SWO ‘on hold’ te zetten en eerst de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden scherp te krijgen”.

Reageer op dit artikel