nieuws

Federatie pakt groter podium dankzij samenwerking met am:

Branche

Federatie pakt groter podium dankzij samenwerking met am:

De Federatie van Assurantieclubs heeft met ingang van deze week een partnerdossier op amweb. Ook gaan de clubs die aangesloten zijn bij de Federatie, maandelijks een pagina in am:magazine vullen. Het is voor de koepelorganisatie van assurantieclubs een nieuwe manier om de bekendheid in en de impact op de branche te vergroten.

De Federatie en am: zijn een samenwerking overeengekomen, waarbij am: als mediapartner fungeert. Leden van de Federatie kunnen bijdragen plaatsen in een eigen partnerdossier op amweb, waarbij ze ook aandacht voor zichzelf en de (lokale) events vragen op een speciale pagina in am:magazine. Daarnaast ontvangen alle leden het magazine, de diverse e-zines die de am:redactie vervaardigt en kunnen zij met overeengekomen korting deelnemen aan am:events.

Koers
Am: praatte van de zomer al met Gérard Teurlings. Hij is vanaf eind oktober de voorzitter van de Federatie en neemt het stokje over van Femke de Jong Struiksma. In dat gesprek met am: vertelde Teurlings over de koers die de Federatie wil varen en over het belang van het voortbestaan van het podium voor vakinhoud en sociale cohesie dat de Federatie wil zijn.

Teurlings en De Jong zeiden in dat interview: “We hebben als bestuur hard gewerkt om de Federatie weer meer aanzien te geven. Het is voor de kennisoverdracht en sociale cohesie binnen een sector ongelofelijk belangrijk om een politiek neutraal platform te hebben, waar je elkaar kunt ontmoeten en met elkaar in gesprek kunt over ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk. Ontwikkelingen in de sector, zoals vergrijzing, uitstroom en de verharde verhoudingen tussen aanbieders en adviseurs hebben de branche verzakelijkt. Dat zien we ook terug in onze verenigingen. Om die reden hebben wij hard gewerkt aan het uitzetten van een nieuwe koers, zodat onze verenigingen ook op de lange termijn in staat zijn om onze leden een plek te bieden waar vakinhoud en sociale cohesie centraal staat. Wij willen dat faciliteren. Dat betekent de discussie met elkaar aangaan, maar daarna ook samen barbecueën.”

Vakinhoud
De Federatie wil het dossier op amweb gebruiken voor bijdragen over vakinhoud en vakethiek, maar ook voor het aankondigen van lezingen en andere (lokale) bijeenkomsten. Dat moet leiden tot meer participatie, meer inhoud en meer zichtbaarheid voor de aangesloten clubs.

Dankzij het am:platform, bereiken de aangesloten clubs 120.000 unieke bezoekers per maand (web), en 40.000 professionals met am:magazine.

Reageer op dit artikel