nieuws

Examentraining (25): Schadeverzekering Zakelijk

Branche

Examentraining (25): Schadeverzekering Zakelijk

De Wft-examens doen al 1,5 jaar flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 23 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Schadeverzekering Zakelijk.

Casus
U bent als adviseur Schadeverzekering zakelijk in gesprek met de directeur van chemisch bedrijf H2O. De directeur van H2O heeft van een collega begrepen dat u onder meer adviseert en bemiddelt in goede en betaalbare Aansprakelijkheidsverzekeringen Voor Bedrijven (AVB).

Na een goede en prettige kennismaking legt u uw werkwijze uit en gaat u over tot inventarisatie van de wensen van de klant op het gebied van de AVB en bedrijfsschadeverzekering. U wordt gevraagd een compleet voorstel uit te werken en te presenteren. Tijdens het vervolggesprek presenteert u uw voorstel. U stelt voor een nieuwe AVB af te sluiten op basis van een beperkte claims-made dekking (inloop is niet meeverzekerd). De oude AVB bedrijven was ook op basis van een beperkte claims-made dekking,
maar de nieuwe AVB is een stuk goedkoper. De directeur van H2O gaat hiermee akkoord en het aanvraagformulier wordt ingevuld. De nieuwe verzekeraar geeft de polis af.

Een maand na ingang van de nieuwe verzekering meldt uw klant dat het bedrijf een dagvaarding heeft ontvangen van een zieke medewerker. De medewerker stelt dat hij als gevolg van een valpartij, vier maanden geleden op kantoor bij H2O, schouderklachten heeft opgelopen en dat zijn kleding door de val onherstelbaar beschadigd is. De werknemer eist een schadevergoeding.

Vraag 1
U meldt namens H2O de claim bij de nieuwe èn oude AVB-verzekeraar. Hoe zullen deze verzekeraars reageren?

a. De nieuwe verzekeraar zal de claim in behandeling nemen en afwikkelen, nu H2O daar verzekerd is.
b. De oude verzekeraar zal de claim in behandeling nemen, daar de schade is ontstaan in de “oude” verzekerde periode.
c. Zowel de oude als de nieuwe verzekeraar zullen de claim afwijzen.

Toetstermen:
3a.1 Gegevens voor het klantbeeld inventariseren. Het schadeverleden van de klant is goed uitgewerkt, zodat een adequaat
schadebeeld ontstaat. De kandidaat vraagt door in bijzondere situaties e/o als klantgegevens onjuist zijn, zodat hij/zij een
passende dekking kan adviseren.
1c.19 De kandidaat kan het principe van de claims-madepolis uitleggen aan de klant aan de hand van relevante voorbeelden.

Vraag 2
Onderstaand treft u de resultatenrekening van chemisch bedrijf H2O aan. H2O overweegt op uw advies alsnog een bedrijfsschadeverzekering af te sluiten. De directie vraagt aan u wat het verzekerbaar belang dient te zijn:

tabel 1 examentraining 25

Kom je uit op een geheel bedrag, vul dan twee nullen achter de komma in.
Kom je uit op een niet geheel bedrag, vul dan twee cijfers achter de komma in.
Antwoord:
€ …….

Toetsterm:
2c.3 De kandidaat kan het verzekerd belang bepalen waarbij gebruik wordt gemaakt van de informatie uit het jaarverslag,
bestaande uit balans resultatenrekening en toelichting.

Vraag 3
Maak bij deze vraag gebruik van bijgaande polisvoorwaarden.

Onderstaand tref je de verkorte Verlies en Winstrekening aan van chemisch bedrijf H2O. De omzet en winst zijn gelijkelijk over het jaar verdeeld. H20 heeft inmiddels op uw advies een bedrijfsschadeverzekering bij u afgesloten met een verzekerd belang van € 2.200.000,- en een uitkeringstermijn van 26 weken.

tabel 2 examentraining 25

Op 1 november 2014 verwoest een grote brand de fabriek. De schade is verzekerd onder de bedrijfsschadeverzekering. De opslagruimten met voorraad blijven gespaard, waardoor er pas stagnatie in de omzet optreedt per 1 maart 2015. Deze duurt tot 1 september 2015.

Stel dat de directie van H2O besluit om de bedrijfsvoering te staken welke uitkeringstermijn zal de verzekeraar dan hanteren?

a. Geen, omdat de bedrijfsvoering gestaakt wordt.
b. 13 weken, wat onder voorwaarden verlengd kan worden naar 26 weken.
c. 26 weken.

Toetsterm:
3e.1 De kandidaat kan de klant begeleiden bij het schadeproces.

Vraag 4
Maak bij deze vraag gebruik van bijgaande polisvoorwaarden.

Ondanks uw advies heeft de directeur van H20 besloten om een belang van € 2.200.000 te verzekeren. Op enig moment ontstaat er een gedekte schade. Op 1 november 2014 verwoest een grote brand de fabriek. De opslagruimten met voorraad blijven gespaard, waardoor er pas stagnatie in de omzet optreedt per 1 maart 2015. Deze stagnatie duurt tot 1 september 2015. De schade is gedekt onder de bedrijfsschadeverzekering. Het schadebedrag is door experts vastgesteld op € 1.000.000,-.

Zal er in geval van een gedekt evenement toch voldoende dekking zijn om de geleden schade volledig te vergoeden?

a. Nee, het verzekerde belang is te laag, de schade zal conform de onderverzekeringsregel vergoed worden.
b. Ja, het verzekerd belang is € 2.000.000,- nu de schade hieronder blijft wordt deze volledig vergoed.
c. Ja, in de polisvoorwaarden is de zogenaamde overdekkingsclausule opgenomen. Hiermee kan het oorspronkelijk
verzekerde belang worden verhoogd om de gevolgen van onderverzekering te beperken of op te heffen.

Toetsterm:
3e.1 De kandidaat kan de klant begeleiden bij het schadeproces.

Vraag 5
Tijdens het gesprek met de directeur van H2O loopt u ook de rest van het schadeverzekeringspakket door. Het huidige verzekeringspakket loopt nog via een adviseur in de buurt. De directeur van H2O geeft aan dat hij niet tevreden is over de service van het betreffende kantoor en open staat voor een overstap naar uw kantoor.

U wordt gevraagd om een risicoanalyse op te stellen en de risico’s te inventariseren waarmee H2O geconfronteerd kan worden. Welke stap moet u daarna nemen?

a. U geeft aan welke risico’s kunnen worden vermeden en welke kunnen worden beperkt door preventiemaatregelen.
b. U bespreekt welke gevolgen de risico’s kunnen hebben voor de continuïteit van het bedrijf.
c. U vraagt de directie van H2O welke risico’s zij zelf willen dragen en welke risico’s zij verzekerd zouden willen hebben.

Toetstermen:
2c.5 De kandidaat kan onderscheid maken in risico’s die betrekking hebben op zaken of belangen die kunnen worden afgedekt
door een aansprakelijkheid- of rechtsbijstandverzekering.
2c.7 De kandidaat benoemt de juiste risico’s. De klant begrijpt op basis van uitleg kandidaat waarom een bepaalde verstrekking
wel of juist niet onder de (aanvullende) bedrijfsschadeverzekering valt.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

 

 

 

Reageer op dit artikel