nieuws

Examentraining (24): Wft Vermogen

Branche

Examentraining (24): Wft Vermogen

De Wft-examens doen al 1,5 jaar flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 23 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Vermogen.

Casus
Jaap Stam, geboren in Nederland, heeft tussen zijn 12e en 26e jaar in Frankrijk gewoond. Op zijn 26e is hij geremigreerd naar Nederland. Jaap is getrouwd met Chantal (zij is drie jaar jonger dan Jaap) en zij hebben samen drie kinderen. Na zijn terugkomst in Nederland heeft Jaap, als zelfstandig ondernemer, een herenmodezaak opgezet. Deze zaak heeft een ontstuimige groei doorgemaakt.

Jaap wil het rustiger aan gaan doen. Omdat niemand van de kinderen de zaak wil overnemen, is hij op zoek gegaan naar een koper voor zijn onderneming. Jaap heeft deze gevonden in de persoon van Stefan. Stefan heeft ook een herenmodezaak en wil graag de zaak van Jaap als filiaal aanhouden. Eén van de afspraken die Stefan en Jaap hebben gemaakt, is dat Jaap als bedrijfsleider in loondienst treedt bij Stefan.
Jaap vraagt u, als adviseur Vermogen, wat de financiële consequenties zijn als Jaap zijn zaak verkoopt en hij in dienst treedt bij Stefan.

U heeft daarvoor de volgende gegevens geïnventariseerd:
Jaap heeft voor zichzelf een jaarsalaris van € 42.500,- bedongen. Bij indiensttreden zal Jaap gaan deelnemen aan de pensioenregeling voor de detailhandel. Deze regeling betreft een middelloonregeling. Het opbouwpercentage OP bedraagt (tot grensbedrag) 1,750%, het opbouwpercentage PP 1,225% en het opbouwpercentage WzP bedraagt 20% van het PP. De franchise bedraagt € 12.564,-.

Jaap heeft, voordat hij voor zichzelf begon, nog pensioen opgebouwd bij een werkgever in de bouw. Hier heeft hij een tijdsevenredig pensioen van € 4.650,- opgebouwd.

Stam Herenmode is een eenmanszaak. De reguliere winst komt dit jaar uit op € 75.000,-. Jaap verkoopt aan Stefan:
• Het winkelpand voor € 146.000,-
• De inventaris voor € 43.000,-
• De voorraden voor € 30.000,-

Stefan betaalt € 30.000,- aan goodwill voor het overnemen van het klantenbestand en de goede naam van de zaak. De hoogte van de goodwill is in overleg met de accountant en Jaap bepaald.

tabel examentraining 24

 

Vraag 1
Hoeveel bedraagt de stakingswinst?

Antwoord: € ….

Toetstermnummers
1c.2 De kandidaat kan de betekenis van een overgang van onderneming beschrijven in het kader van vermogensopbouw en
afbouw, alsmede de uitzonderingsregels daarvan.
1o.2 De kandidaat kan de fiscale gevolgen bij wijzigingen, bijvoorbeeld als gevolg van echtscheiding, afkoop of beëindiging van
financiële producten in het kader van verschillende belastingregimes, in combinatie met het overgangsregime van IB 2001 uitleggen.

Vraag 2
Hoeveel bedraagt de totale belastbare winst van Jaap in het jaar van staking?
• Zelfstandigenaftrek: € 7.280,-
• Stakingsaftrek: € 3.630,-
• Mkb-winstvrijstelling: 14% van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek.

Voor de berekening moet de belastbare winst naar beneden worden afgerond.

a. € 153.970,-
b. € 157.600,-
c. € 190.653,-

Toetstermnummers:
2g.2 Bij de verschillende productoplossingen de verschuldigde belasting berekenen.
1o.2 De kandidaat kan de fiscale gevolgen bij wijzigingen, bijvoorbeeld als gevolg van echtscheiding, afkoop of beëindiging van financiële producten in het kader van verschillende belastingregimes,
in combinatie met het overgangsregime van IB 2001 uitleggen.

Vraag 3
Jaap is zeer benieuwd hoe zijn inkomen eruit ziet wanneer hij de AOW- en pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar heeft bereikt.
Hoe hoog is de AOW-uitkering die Jaap en Chantal samen ontvangen, wanneer Jaap in 2021 de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt? Stel de AOW voor gehuwden op € 9.800,-.
a. € 8.036,-
b. € 9.800,-
c. € 19.600,-

Toetstermnummers:
3b.3 Bestaande werkgevers-pensioen-regelingen beoordelen en uitwerken t.b.v. aanvullend vermogensadvies aan een klant.
1m.5 De kandidaat kan opsommen welke factoren de hoogte van een AOW-uitkering of ANW-uitkering bepalen.

Vraag 4
Hoeveel bedraagt de pensioenopbouw in zijn huidige (actieve) pensioenregeling, ervan uitgaande dat het salaris en de pensioenopbouw van Jaap tot aan de pensioengerechtigde leeftijd niet zullen veranderen. Hij treedt op 55-jarige leeftijd in dienst bij Stefan.

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul dan twee nullen achter de komma in.
Kom je uit op een niet-geheel bedrag? Vul dan twee cijfers achter de komma in.
Antwoord: € ….

Toetstermnummers:
1b.1 De kandidaat kan de relatie uitleggen tussen werk en pensionering en vermogensopbouw en -afbouw.
3b.3 Bestaande werkgevers-pensioen-regelingen beoordelen en uitwerken t.b.v. aanvullend vermogensadvies aan een klant.
1b.3 De kandidaat kan de relatie uitleggen tussen overlijden en vermogensopbouw en -en afbouw.

Vraag 5
Stel dat Jaap en Chantal op pensioendatum van Jaap een bruto inkomen nodig hebben van € 30.000,- per jaar om te kunnen blijven leven zoals zij nu gewend zijn.
Hoe hoog moet dan de bruto-aanvulling op zijn pensioeninkomsten en AOW per jaar zijn?

Ga bij het beantwoorden van de vraag uit van de volgende uitgangspunten:

• Chantal heeft geen eigen inkomsten;
• De hoogte van de jaarlijkse pensioenopbouw blijft gelijk tot 67 jaar;
• De AOW-uitkering blijft ongewijzigd.

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul dan twee nullen achter de komma in.
Kom je uit op een niet-geheel bedrag? Vul dan twee cijfers achter de komma in.

Antwoord: € …..

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

 

 

Reageer op dit artikel