nieuws

eBook Pensioen en Financieel toezicht

Branche

eBook Pensioen en Financieel toezicht

Het afgelopen jaar is een diversiteit aan ontwikkelingen geweest met betrekking tot pensioentoezicht. In de eerste plaats in wet- en regelgeving, zowel op het terrein van gedragstoezicht (Wet pensioencommunicatie) als prudentieel toezicht (nieuw Financieel Toetsingskader). Ook de rechtspraak biedt nieuwe inzichten in diverse toezichtnormen en handhavingsinstrumenten. Daarnaast vinden er momenteel verschillende maatschappelijke discussies plaats rondom pensioentoezicht en het toekomstig pensioenstelsel. Al deze ontwikkelingen zijn gebundeld in het eBook Pensioen & Financieel toezicht van Frédérique Hoppers.

Reageer op dit artikel