nieuws

DNB: nog stappen te zetten qua gedrag en cultuur

Branche

DNB: nog stappen te zetten qua gedrag en cultuur

Het toezicht dat DNB de afgelopen vijf jaar is gaan houden op gedrag en cultuur in de Nederlandse financiële sector werpt zijn vruchten af. Desondanks zijn er volgens de toezichthouder nog wel stappen te zetten.

In de ogen van DNB aarzelen financiële instellingen nog te vaak om veranderingen door te voeren die tot de kern van de bedrijfsvoering en cultuur behoren. Daarmee ligt het risico op de loer dat veranderingen alleen instrumenteel of oppervlakkig zijn en daardoor niet leiden tot wezenlijk ander gedrag. Omdat veranderingen tijd nodig hebben, roept DNB de instellingen dan ook op om de snelheid van veranderingen te verhogen, en om daarover de dialoog met de maatschappij blijvend aan te gaan. “Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van financiële instellingen. Het publiek moet ervan overtuigd zijn dat de veranderingen tot in de haarvaten van de instellingen zijn doorgedrongen. Gebeurt dat niet, dan zal het vertrouwen in instellingen niet herstellen en blijven risico’s bestaan die horen bij de cultuur van voor de crisis”, aldus DNB.

Beter bewust
Toch zijn er ook concrete resultaten te melden, vindt de toezichthouder. “Raden van bestuur en raden van commissarissen zijn zich steeds beter bewust van de effecten van gedrag en cultuur in de bestuurskamer en zijn daarmee concreet aan de slag gegaan. Zo zijn commissarissen de uitvoerende bestuurders nadrukkelijker gaan aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de cultuur in hu organisatie, vooral daar waar die invloed heeft op de wijze waarop besluitvorming tot stand komt”, aldus DNB. Daarbij constateert de toezichthouder ook dat bestaande processen en structuren waar nodig worden verstevigd door concrete maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door explicieter tegenspraak te organiseren. “Een van de manieren waarop dat kan, is door controlefuncties als compliance of risk management meer en eerder te betrekken bij de besluitvorming. Ook kan de rol van onafhankelijke bestuurders en van de tweede en derde lijn worden versterkt.”

 

Reageer op dit artikel