nieuws

Dijsselbloem: ‘AFM belemmert start-ups niet’

Branche

Dijsselbloem: ‘AFM belemmert start-ups niet’

Volgens minister Dijsselbloem stelt de AFM ‘uiteraard’ geen minimum- of maximumeis aan de omvang van een startende financiële onderneming. “De AFM kan wel duidelijk maken dat een kandidaat-beleidsbepaler nog niet aan alle geschiktheidseisen voldoet en dat hij derhalve vooralsnog alleen geschikt wordt geacht om aan een kleine onderneming leiding te geven”, aldus de minister in antwoord op Kamervragen.

De minister van Financiën reageert met zijn antwoorden op vragen van Wouter Koolmees (D66) naar aanleiding van start-up Monefy waar Peter Verhaar (bekend van Alex en Bright) als zwaargewicht bij betrokken is omdat de twee oprichters zelf onervaren zijn. Het bedrijf kreeg een vergunning van de toezichthouder, met de restrictie dat het bedrijf maximaal zes werknemers in dienst mag hebben (inclusief het vijfkoppige bestuur). Extra personeel is pas toegestaan wanneer ook de twee oprichters een jaar ervaring hebben opgedaan.

Tegemoetkoming
Volgens Dijsselbloem moet die handelswijze van de AFM juist gezien worden als een tegemoetkoming aan kleine bedrijven. Volgens de Beleidsregel geschiktheid 2012 moeten beleidsbepalers namelijk beschikken over leidinggevende vaardigheden in een hiërarchische verhouding. Die eis kan te restrictief uitpakken voor een kleine onderneming. “En daarom is ervoor gekozen dat voor een onderneming die bestaat uit ten hoogste zes personen op dit punt minder strenge eisen gelden.”

De gedachte achter die versoepeling is, zo schrijft de minister, dat beleidsbepalers met onvoldoende (hiërarchisch) leidinggevende ervaring, die werkervaring op kunnen doen in een kleine setting met een gering aantal aan te sturen werknemers . Na een periode van een tot twee jaar kan dan een nieuwe (volledige) toetsing plaatsvinden. De minister gaat niet in op het feit dat er bij Monefy, naast het vijfkoppige bestuur, slechts één werknemer is aan te sturen.

Geen eis
De AFM stelt dus níet de eis of beperking dat een startende financiële onderneming maximaal zes personeelsleden mag hebben, aldus de minister. “Het is aan de onderneming om te kiezen voor een groei naar meer dan zes personeelsleden, maar in dat geval zal het collectief van beleidsbepalers van de onderneming moeten voldoen aan de volledige set geschiktheidseisen.”

Dijsselbloem vindt niet dat op deze manier een snelle groei van een startende onderneming wordt beperkt. Sterker: met de versoepeling van geschiktheidseisen voor kleine ondernemingen, werkt de AFM juist mee aan innovatie, stelt hij. “Beleidsbepalers die nog niet aan alle vereisten voor geschiktheid voldoen, krijgen hierdoor de mogelijkheid om vaardigheden op te doen binnen een kleine onderneming, waardoor na verloop van tijd aan het volledige regime kan worden voldaan. Groei van de onderneming wordt hiermee dan ook niet belemmerd.”

Reageer op dit artikel