nieuws

AFM legt lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor

Branche

AFM legt lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 14 september lasten onder dwangsom opgelegd aan twee ondernemingen die de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015 niet hebben ingevuld.

De toezichthouder zegt de ondernemingen herhaaldelijk per brief, e-mail en/of telefonisch te hebben verzocht om de Marktmonitor in te vullen en naar de AFM te sturen. Dit hebben zij tot op heden niet gedaan. De AFM is wel te spreken over de ruim 99% van de ongeveer 7.300 ondernemingen die de Marktmonitor hebben ingevuld. “De AFM complimenteert de markt met dit resultaat en bedankt u voor het tijdig invullen”, aldus de toezichthouder.

Tijd
De twee ondernemingen die de Marktmonitor niet hebben ingevuld, hebben een last onder dwangsom ontvangen. Zij hebben 10 werkdagen de tijd gekregen om alsnog de Marktmonitor in te vullen en te versturen. Iedere dag dat niet aan de opgelegde last werd voldaan, werd een dwangsom opgelegd van € 2.000 tot een maximum van € 20.000. De twee ondernemingen hebben de Marktmonitor niet binnen de gestelde termijn ingevuld en verstuurd en moeten daarom allebei € 20.000 betalen. Daarbij moeten zij de Marktmonitor nog steeds invullen en versturen aan de AFM.

Verplicht
De Marktmonitor is onderdeel van het toezicht van de AFM. Alle adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigd agenten worden verzocht om de Marktmonitor in te vullen, zodat de toezichthouder inzicht krijgt in de markt en zijn toezicht gerichter kan inzetten. Zij zijn op grond van de Wet op het financieel toezicht en de Algemene wet bestuursrecht verplicht medewerking te verlenen.

 

Reageer op dit artikel