nieuws

Toezichthouder wijst op consequenties niet tijdig halen vakdiploma’s

Branche

Toezichthouder wijst op consequenties niet tijdig halen vakdiploma’s

Adviseurs die niet op tijd aan de vakbekwaamheidseisen voldoen moeten dat volgend jaar zelf gaan melden aan de AFM. De toezichthouder geeft vandaag op haar website informatie over de consequenties wanneer een adviseur niet tijdig de juiste diploma’s in huis heeft.

Een adviseur die na het aflopen van het overgangsregime niet in het bezit is van een geldig vakdiploma, mag niet adviseren. De AFM schrijft: “U dient in die gevallen aan ons door te geven voor welke producten uw onderneming (tijdelijk) niet meer adviseert. De consequentie is dat we uw registratie in het vergunningenregister aanpassen. Door deze aanpassing wordt voor marktpartijen en klanten zichtbaar dat uw onderneming, voor producten waarvoor er binnen uw onderneming geen vakdiploma’s zijn, niet mag adviseren.”

Volgend jaar
De AFM zal de markt volgend jaar uitgebreid informeren over de manier waarop gemeld kan worden dat voor bepaalde onderdelen (tijdelijk) niet geadviseerd kan worden. De toezichthouder waarschuwt: “Als we door middel van controles constateren dat uw onderneming de vakbekwaamheidseisen overtreedt kunnen we formele maatregelen treffen.”

Schrijnende gevallen
De toezichthouder laat daarnaast weten in het najaar meer duidelijkheid te kunnen geven over de wettelijke ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen. Minister Dijsselbloem heeft de AFM verzocht om een wettelijke mogelijkheid uit te werken waarmee al dan niet voor bepaalde tijd, aan schrijnende gevallen ontheffing kan worden verleend van de vergunningseisen.

Reageer op dit artikel