nieuws

Technologie, supply chain en reputatie baren bedrijven meeste zorgen

Branche

Technologie, supply chain en reputatie baren bedrijven meeste zorgen

Een nieuwe golf van aan elkaar gerelateerde, snel veranderende risico’s voert de ACE Emerging Risks Barometer 2015 aan, de lijst van zorgen bij bedrijven in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Uit het onderzoek van ACE European Group blijkt dat deze risico’s de snelle wijzigingen in het wereldwijde economische landschap en de toenemende rol van wereldwijde groei weerspiegelen. 

Risk managers wijzen technologie, supply chain en regelgeving aan als de drie risico’s die hun bedrijven momenteel de meeste zorgen baren zo blijkt uit het onderzoek onder 500 bedrijven in Europa (inclusief de Benelux), het Midden-Oosten en Afrika. Managers uit de Benelux vinden technologie- en supply chain risico’s net zo belangrijk als hun Europese collega’s, maar maken zich meer zorgen om reputatierisico’s dan om regelgevingsrisico’s. People risk en geopolitieke risico’s vallen net buiten de top drie, en completeren de top vijf van opkomende risicocategorieën in de Benelux.

Risico’s die bedrijven in de Benelux momenteel de meeste zorgen baren:

Grafiek ACE Risks Barometer 2015

46% van de bedrijven stelt dat technologische risico’s, waaronder cyberaanvallen, dataverlies en bedrijfsonderbrekingen, hen de meeste zorgen baren. Technologie staat ook bovenaan de lijst van risico’s waarvan bedrijven verwachten dat ze in de komende twee jaar de grootste financiële impact

op hun activiteiten zullen hebben. Toch toont het onderzoek aan dat bedrijven hun inspanningen niet op de juiste gebieden richten, omdat ze te weinig weten over de bedreigingen. Het is tekenend dat minder dan een kwart (20%) van de respondenten zegt zich de meeste zorgen te maken over inbreuk op klantgegevens, terwijl de kosten en reputatieschade daarvan enorm kunnen zijn.

‘Bijna zes op de tien bedrijven geven toe dat ze niet altijd kunnen instaan voor de ethische en handelsnormen van ieder bedrijf waar ze mee samenwerken’

Supply chain risico’s staan op de tweede plaats, genoemd door 36% van de respondenten. Supply chain stond in de Barometer van 2013 nog op één, en heeft twee jaar later nog steeds topprioriteit. Nu meer bedrijven naar nieuwe en vaak opkomende markten uitbreiden, waarbij ze complexere en uitgebreide netwerken van leveranciers en partners inzetten, is de supply chain zowel een bron van groei als van zorg. Verschillende risicogebieden raken steeds verder met elkaar verweven. Zo lijken bedrijven zich minder zorgen te maken over bedrijfsonderbrekingen als gevolg van natuurrampen en richten ze zich op problemen die hun bedrijfsimago ernstig kunnen schaden. De respondenten zien onethische arbeidspraktijken als een van hun grootste zorgen over de supply chain. Bijna zes op de tien (58%) bedrijven geven toe dat ze niet altijd kunnen instaan voor de ethische en handelsnormen van ieder bedrijf waar ze mee samenwerken.

Reputatieschade

Reputatierisico’s werden door 28% van de respondenten genoemd en staan daarmee op de derde plaats. Supply chains worden steeds complexer en het is moeilijk om overal dezelfde kwaliteitsnormen te handhaven, wat  kan leiden tot reputatieschade. Ook striktere wetgeving en verhoogd toezicht op compliance vormen een risicofactor voor bedrijven. Veruit de grootste zorg omtrent reputatierisico’s is het verlies van gevoelige en/of klantgegevens. Dit illustreert nogmaals het belang van technologische risico’s voor een bedrijf en de kans op reputatieschade.

Ron Verhulsdonck, Country President voor ACE in de Benelux: “Onze onderzoeksresultaten tonen aan dat bedrijven nu te maken hebben met een landschap van nieuwe, complexe risico’s die verbazingwekkend snel evolueren. Ze kunnen niet langer in eerder vastgestelde categorieën worden ondergebracht. Het bestuur van bedrijven zal actie moeten ondernemen, met een integrale aanpak. Daarnaast moet er een heldere risicobeheersingscultuur binnen organisaties ontwikkeld worden.”

Risk managers uit de Benelux die aan het onderzoek deelnamen, geloven dat de verzekeringsbranche een kritische rol speelt om bedrijven te helpen deze nieuwe golf aan opkomende risico’s te beheersen. Vier van de vijf respondenten (80%) stelt dat verzekeringen een belangrijke rol spelen bij het beheersen van bijvoorbeeld technologische risico’s. Vooruitkijkend naar de situatie over drie jaar, verwacht 70% van de respondenten dat verzekeringen redelijk tot zeer belangrijk zijn bij de beheersing van technologische risico’s. Voor Supply chain risico’s en reputatierisico’s ligt dat op 80%.

De onderzoeksresultaten tonen echter ook aan dat de verzekeringsbranche nog niet op zijn lauweren kan rusten. Risk managers geven aan dat ze betere oplossingen willen voor het beheersen van immateriële risico’s, die ook ondersteuning dekken. Meer dan de helft (54%) denkt dat de branche zijn aanbod rondom technologische risico’s zou kunnen verbeteren. Risk managers in de Benelux zouden daarnaast graag zien dat de bedrijfstak voortgang maakt op het gebied van reputatieschade (24%) en supply chain risico’s (26%).

De Emerging Risk Barometer van ACE omvat gedetailleerde informatie en statistieken over al deze risicocategorieën, informatie over hoe verschillende sectoren tegen risico’s aankijken, en uitgebreid commentaar op het beheersen van deze nieuwe risico’s. U kunt de Barometer downloaden op: www.acegroup.com/emergingrisk

 

Reageer op dit artikel