nieuws

‘Solvency II betekent teloorgang van de kleine verzekeraars’

Branche

‘Solvency II betekent teloorgang van de kleine verzekeraars’

De invoering van Solvency II, en de afgeslankte variant Solvency Basic voor kleine verzekeraars, betekent de teloorgang voor kleine onderlingen. Dat schrijft advocaat Michiel Claassen in een opiniestuk in het FD.

“Met de inwerkingtreding van Solvency Basic komt er in Nederland een eind aan een lange traditie van onderling verzekeren”, stelt Claassen. De kleine onderlinge partijen maken zich volgens de advocaat van het Amsterdamse Lauxtermann Advocaten niet zozeer zorgen om de verzwaarde solvabiliteitseisen, maar kijken vooral op tegen de ‘uitgebreide rapportages, kostbare accountantscontroles en zware bestuurderstoetsingen’.

Bestuursleden van de onderlingen passen vaak niet in de profielschets van DNB, schrijft Claassen. “Kleine onderlingen worden veelal bestuurd voor en door hun leden. Hier kent de bestuurder zijn achterban persoonlijk, heeft hij (of zij) begrip van de risico’s en de business. Deze mensen beschikken echter zelden over de technocratische kennis van professionele bestuurders en zijn dus niet het soort bestuurders dat DNB graag ziet.”

Trend
Claassen vindt dat de door hem voorziene teloorgang van onderlingen in schril contrast staat met het streven naar een participatiesamenleving. “Op het gebied van bijvoorbeeld kredietverlening is de trend juist tegenovergesteld, met kleinschaligere dienstverlening en een grotere betrokkenheid van burgers. Denk aan crowdfunding, peer-2-peer-financieringen en kredietunies. Voor kredietunies is zelfs onlangs een initiatiefwet met algemene stemmen aangenomen, zodat voor deze vorm van ‘onderlinge kredietverstrekking’ een lichter bankenregime ontstaat dan het strenge bankenregime dat anders van toepassing zou zijn.”

Voor verzekeraars geldt alleen een vrijstelling voor de allerkleinste onderlingen ‘met kort gezegd een premieomvang van minder dan € 1 mln., technische voorzieningen minder dan € 5 mln en een maximale dekking van € 10.000’. Claassen hoopt dat de uitzondering ook gaat gelden voor verzekeraars met een beperkte risico-omvang die niet aan de vereisten voldoen, maar wel volledig zijn herverzekerd.

Reageer op dit artikel