nieuws

Rechter: DNB-boete Delta Lloyd terecht, wegsturen CFO moet opnieuw beoordeeld

Branche

Rechter: DNB-boete Delta Lloyd terecht, wegsturen CFO moet opnieuw beoordeeld

De Rotterdamse rechtbank heeft in een voorlopige uitspraak in de zaak tussen DNB en Delta Lloyd beide partijen gedeeltelijk gelijk gegeven. De miljoenenboete die de toezichthouder oplegde aan de verzekeraar blijft grotendeels overeind, maar het wegsturen van CFO Emiel Roozen moet door DNB opnieuw onder de loep genomen worden.

De rechtbank publiceerde alleen nog de kale uitspraak, motivatie en achtergronden ontbreken nog tot maandag, als de complete uitspraak online komt. Uit het zogenaamde dictum blijkt dat de rechter meegaat met DNB op het gebied van de opgelegde boete. Het bedrag van € 22,8 mln is met maar € 120.000 verlaagd, wat erop lijkt te duiden dat de rechter geen twijfel heeft over de rechtmatigheid van de DNB-boete.

Op een ander gebied is de rechter het niet eens met DNB. Het wegsturen van CFO Emiel Roozen zal niet zonder slag of stoot gebeuren. De rechtbank achtte het beroep van Delta Lloyd tegen deze beslissing gegrond. DNB wordt opgedragen om met de voor de toezichthouder al wel bekende uitspraak in gedachten een nieuwe beslissing te nemen over de positie van Roozen. Omdat de uitspraak nog niet openbaar is, is het niet bekend welke overwegingen de rechter heeft meegegeven aan de toezichthouder.

Afdekking renterisico
DNB en Delta Lloyd kwamen eind vorig jaar keihard met elkaar in botsing toen de toezichthouder de gigantische boete oplegde en het vertrek van Roozen eiste. Het besluit leidde er ook toe dat toenmalig CEO Niek Hoek uit de branche verdween.

De oorsprong van de boete ligt in juli 2012, toen DNB een vaste rekenrente invoerde voor de berekening van verzekeringsverplichtingen met een looptijd van langer dan 20 jaar. Delta Lloyd besloot een week voor de invoering van die rekenrente de afdekking van het renterisico terug te brengen. DNB stelde een onderzoek in of de besluitvorming van de verzekeraar in overeenstemming was met de eisen die worden gesteld aan de beheerste bedrijfsvoering. Tegelijk met dat onderzoek startte Delta Lloyds RvC ook een eigen onderzoek naar dezelfde situatie.

Volgens de toezichthouder is Delta Lloyd onzorgvuldig geweest in het nemen van een besluit over het verminderen van de afdekking van het renterisico. De toezichthouder beweert dat Delta Lloyd handelde op basis van vertrouwelijke informatie om daarmee voordeel te behalen.

Reageer op dit artikel