nieuws

‘Het lukt adviseurs minder goed om hun belangen te verdedigen’

Branche

‘Het lukt adviseurs minder goed om hun belangen te verdedigen’

De brancheorganisaties van adviseurs hebben veel moeite om hun belangen te verdedigen in de lobby in Den Haag, terwijl de collega’s bij de verzekeraars er juist goed op staan bij de Tweede Kamerleden. Am: zocht uit hoe de belangenorganisaties uit deze branche het doen in de lobby in Den Haag en met hoeveel mankracht zij daaraan werken.

Henk Nijboer (PvdA) is niet heel enthousiast over de toon die adviseurs bij hun lobby aanslaan: “Alleen vragen om minder scherpe regulering vind ik nooit zo sterk. De financiële crisis heeft getoond dat de sector niet in staat is zichzelf te reguleren.” Arnold Merkies van de SP voegt daaraan toe dat de organisatie van adviseurs soms ook het nodige te wensen over laat. De brancheorganisaties zijn vaak aan de late kant met het aanleveren van informatie. “Je moet minstens een week van tevoren iets bij mij neerleggen, want dan kan ik er nog wat mee.”

Merkies zegt dat het adviseurs minder goed lukt om hun belangen te verdedigen. “Misschien komt dat door gebrek aan geld, maar het komt volgens mij doordat de brancheorganisaties zo gefragmenteerd zijn.” Edwin Herdink van het CFD erkent dat de lobby een stuk succesvoller werd toen zijn groep samen met Adfiz, NVF, NVGA en OvFD optrok. “In het vakbekwaamheidsdossier heeft het enorm geholpen dat we onze krachten bundelden. Gezamenlijk hebben wij meer resultaat geboekt en afzonderlijk hadden wij dat niet voor elkaar gekregen. De politiek is dus kennelijk gevoeliger als wij onze krachten bundelen met zijn vijven dan wanneer wij afzonderlijk het beleid proberen te beïnvloeden.”

Verbond
Waar de lobby van adviseurs soms stroef verloopt, zijn er complimentjes te over voor het Verbond van Verzekeraars. Dat heeft zijn zaakjes goed voor elkaar. Merkies: “Ik ben erg positief over de samenwerking met het Verbond. Ze leveren op tijd goede informatie aan. We delen zeker niet altijd hun standpunt, maar zij doen wel echt hun werk als brancheorganisatie. Het is fijn een partij tegenover je te hebben die een tegenovergesteld standpunt heeft, want dat houdt je scherp.” Ook lobby-expert Bert Bakker looft de verzekeraars: “Het Verbond straalt heel goed de rust uit. Je zult ze ook niet zo snel zien protesteren, ruzie maken met andere brancheorganisaties of alles via de media spelen, want dat zou hun imago schaden.”

Verbondsdirecteur Leo de Boer legt uit wat volgens hem de basisvoorwaarden van een goede lobby zijn: “Je moet je huiswerk hebben gedaan en weten wat er speelt in Den Haag. Daarnaast moet je weten hoe bepaalde actualiteiten leven bij de leden van je vereniging. Representativiteit en vertrouwen heb je natuurlijk minder in eigen hand. Hoe breder je vereniging en hoe homogener je standpunt, hoe makkelijker je het standpunt kunt verdedigen tegenover de buitenwereld.” Dat het Verbond er goed op staat betekent volgens De Boer niet automatisch dat het alles voor elkaar krijgt. “De moeilijkste lobby’s hebben te maken met vertrouwen en de gunfactor. Een bonusverbod voor banken en verzekeraars kun je bijvoorbeeld onmogelijk tegenhouden omdat de meerderheid van de Tweede Kamer zo’n verbod echt wil.”

Mankracht
Naast de beter georganiseerde lobby, spreekt het ook in het voordeel van het Verbond dat zij veel meer mankracht in kunnen schakelen voor de lobby. De verzekeraars houden 112 lobbydossiers in de lucht, maar hebben daarvoor ook 40 fte aan lobbyisten, waarvan 2 fulltime in Den Haag zitten. Het staat in schril contrast met de belangenorganisaties van de adviseurs. Adfiz heeft voor 21 lobbydossiers 4 fte aan lobbyisten, waarvan 0,5 in Den Haag. CFD focust zich op slechts 5 lobbydossiers. Dat doet het met 2 fte aan lobbyisten, waarvan 1 fulltime in Den Haag.

Het hele verhaal over de lobby van verzekeraars en adviseurs in Den Haag staat in het nieuwe am:magazine, dat afgelopen vrijdag verscheen.

Reageer op dit artikel