nieuws

‘DNB krijgt van rechter ook kous op de kop’

Branche

‘DNB krijgt van rechter ook kous op de kop’

Toezichthouder DNB gaat niet geheel vrijuit in het vonnis van de rechtbank inzake Delta Lloyd en CFO Emiel Roozen. Tot die conclusie komt advocaat Robin van Beem (Van Beem De Jong Advocaten). “DNB heeft een ontoereikende motivering op het bezwaar van Roozen gegeven, concludeert de rechtbank”, aldus Van Beem.

“In het oorspronkelijke besluit van DNB om Roozen heen te zenden, stelde de toezichthouder dat alleen al het handelen met gebruikmaking van vertrouwelijke kennis inzake de rentetermijnstructuur voldoende is om de beslissing te dragen dat Roozen niet geschikt zou zijn als bestuurder. Nadat Roozen tegen dit besluit bezwaar heeft gemaakt, stelde DNB echter dat dat handelen moest worden bezien in samnehang met de eerdere jarenlange voorgeschiedenis tussen DNB en Delta Lloyd over ontoereikend risicomanagement door Delta Lloyd, zodat sprake zou zijn van een bestaand patroon. De rechtbank oordeelt echter dat deze voorgeschiedenis onvoldoende is onderbouwd door de toezichthouder. En dat niet blijkt waarom deze voorgeschiedenis zou moeten leiden tot de conclusie dat Roozen ongeschikt is als bestuurder”, zegt Van Beem. “Zo ligt er een verwijt van DNB aan het adres van Delta Lloyd en Roozen dat er geen Chief Risk Officer in de Raad van Bestuur zit. Dat verwijt moeten zij neerleggen bij de Raad van Commissarissen. Want alleen die gaat over het benoemen van bestuursleden.” Vanwege de gebrekkige motivering vernietigt de rechtbank de beslissing die DNB heeft genomen op het door Delta Lloyd en Roozen ingestelde bezwaar.

Al genoeg
Tegelijkertijd, zo zegt Van Beem, stelt de rechtbank dat alleen het handelen met gebruik van vertrouwelijke kennis inzake de rentetermijnstructuur al aanleiding genoeg zou kunnen zijn om Roozen niet geschikt te achten als bestuurder. “Niet voor niets stelt de rechtbank dat het goed mogelijk is dat DNB erin zal slagen de aanwijzing alsnog beter te onderbouwen, bijvoorbeeld door het oorspronkelijke besluit te wijzigen of aan te vullen. Eigenlijk zegt de rechtbank: DNB schrijf het iets netter en beter op en je krijgt alsnog gelijk. Het misbruik van vertrouwelijke informatie alleen was al voldoende om hem heen te zenden”, verklaart Van Beem de uitspraak van de rechter.

Niet waarmaken
Opvallend vindt Van Beem dat toezichthouder DNB kennelijk heel makkelijk iets heeft geroepen, zonder dat ze het vervolgens waar kan maken. “De onvrede over de samenwerking met Delta Lloyd gebruikt zij nu richting Roozen, terwijl hij in veel gevallen niet het juiste aanspreekpunt is. En opvallend is dat DNB met toch stevige verwijten komt over gebrekkig risicomanagement door Delta Lloyd, zonder dat zij dat met goede analyses onderbouwt, zoals de rechtbank heeft geoordeeld.”

Niet in twijfel
In overweging 6.2 van de uitspraak stelt de rechtbank verder dat DNB in haar oorspronkelijke besluit te gemakkelijk heeft gesteld dat de betrouwbaarheid van Roozen buiten twijfel staat. De kritiek aan het adres van Roozen is dat hij gebruik heeft gemaakt van vertrouwelijke informatie. Die handelswijze kan, ook volgens de rechtbank, niet los gezien worden van zijn betrouwbaarheid. Dat DNB de betrouwbaarheid desondanks buiten twijfel acht, is kennelijk gebaseerd op een belangenafweging en niet op een inhoudelijke beoordeling. Dat is toch ook heel gek en daar heeft Roozen natuurlijk ook zijn vraagtekens bij gezet”, aldus Van Beem. “Al met al zitten er dus wel een paar gekke dingen in de uitspraak ten aanzien van het handelen van DNB.”

Reageer op dit artikel