nieuws

DNB had al jaren problemen met werkwijze Roozen en Delta Lloyd

Branche

DNB had al jaren problemen met werkwijze Roozen en Delta Lloyd

Dat DNB de net opgestapte CFO van Delta Lloyd, Emiel Roozen, wilde hertoetsen, had niet alleen te maken met de kwestie van de rekenrente waar de verzekeraar een miljoenenboete voor kreeg. Uit de gepubliceerde uitspraak van de rechtbank blijkt dat de toezichthouder al vaker zijn ongenoegen heeft geuit over de handelswijze van Roozen en Delta Lloyd. De ex-CFO wordt een ‘gebrek aan professioneel gedrag’ verweten.

De oproep om Roozen weg te sturen kwam dus niet alleen voort uit de kwestie uit 2012, maar uit al langer durende onenigheid tussen toezichthouder en verzekeraar. In de uitspraak staat: “Bovenaan bladzijde 41 van het primaire besluit vermeldt DNB dat zij haar standpunt over de geschiktheid van Roozen niet uitsluitend baseert op de gebeurtenissen rondom de invoering van de Ultimate Forward Rate (UFR), maar ook op de twee toetsingsgesprekken die DNB met Roozen heeft gevoerd en “de gehele jarenlange voorgeschiedenis” zoals de waarschuwingen van DNB in 2011 en 2012 vanwege de langdurig te scherpe risicohouding van de Delta Lloyd Groep (DLG) en de daarop onvoldoende afgestemde risicobeheersing alsmede de normoverdragende gesprekken met het bestuur van DL in 2011 en 2012.”

Gebrek aan professioneel gedrag
Als het alleen zou zijn gegaan om de zaak waar Delta Lloyd de boete voor kreeg, was de geschiktheid van Roozen niet per definitie in het geding geweest, blijkt nu. Die kwestie was zelfstandig wellicht niet voldoende geweest om de gewezen CFO te hertoetsen, al koersde DNB daar in eerste instantie wel op aan. Maar later gaf de toezichthouder ook aan de hele geschiedenis mee te nemen. DNB heeft zich in harde bewoordingen uitgelaten over het handelen van Roozen. In een reactie op het bezwaar dat Delta Lloyd in eerste instantie bij DNB indiende, laat de toezichthouder weten dat “bij haar oordeel over de geschiktheid van Roozen niet alleen diens betrokkenheid bij de transacties rondom de invoering van de UFR in ogenschouw is genomen, maar ook en vooral de bevestiging die deze transacties vormen van een al langer bestaand patroon van gebrek aan professioneel gedrag en bepaalde vaardigheden dat Roozen, zo stelt DNB, als beleidsbepaler van DL en mede-beleidsbepaler van DL Leven heeft laten zien.”

Toch besloot de rechter wel dat het besluit dat Roozen weg zou moeten bij Delta Lloyd niet op een juiste manier is genomen. Omdat de toezichthouder niet duidelijk en uitgebreid genoeg motiveerde dat de manier van werken van Roozen niet goed was, besloot de rechter het besluit te vernietigen en kreeg DNB de opdracht mee om dit opnieuw te motiveren. Zover kwam het niet omdat Delta Lloyd vanochtend bekendmaakte dat Roozen zelf opstapt.

Boete
De rechtbank hield de boete van € 22,8 mln ook grotendeels in stand, hij werd slechts met € 120.000 verminderd. Delta Lloyd haalde in deze uitspraak bakzeil bij de rechter. Het verweer van de verzekeraar dat het niet had kunnen weten dat de gesprekken waarin verteld werd over de aanstaande invoering van de rekenrente van vertrouwelijke aard. Op basis van in de uitspraak weggelaten mails had Delta Lloyd moeten weten dat het om vertrouwelijke informatie ging. Dat de verzekeraar vervolgens op basis van deze informatie het renterisico beperkte, is volgens de rechtbank ook niet correct. Ook het aangevoerde verweer dat er geen verband is tussen de overtredingen en het door Delta Lloyd behaalde voordeel haalde het niet bij de rechter.

Reageer op dit artikel