nieuws

Bovenmatig pensioen: volledige pensioenaanspraak belast

Branche

Bovenmatig pensioen: volledige pensioenaanspraak belast

De rechtbank Gelderland besliste op 5 november 2013 dat alleen het bovenmatige deel van een pensioenaanspraak belast is als een pensioenregeling niet tijdig is aangepast aan gewijzigde wetgeving. Hoewel de Belastingdienst niet in beroep is gegaan tegen deze overweging, is zij het hier niet mee eens. In Vraag & Antwoord 15-006 van 28 juli 2015 wordt opgemerkt dat de Belastingdienst deze overweging niet als richtsnoer hanteert.

Bij een onzuivere pensioenregeling, zoals een bovenmatige pensioenregeling (waarbij bijvoorbeeld meer pensioen wordt opgebouwd dan fiscaal is toegestaan) moet men dus bedacht zijn op een volledige belaste pensioenaanspraak. Het is dan dus niet zo dat slechts het bovenmatige deel belast is.

Hoewel deze richtsnoer mijns inziens correct is in de context van de Wet op de Loonbelasting, verbaast het mij wel dat de Belastingdienst bijna twee jaar na de uitspraak met dit Vraag & Antwoord komt. Daarnaast had hoger beroep tegen de uitspraak wellicht in de rede gelegen. Wat hier ook van zij; pensioenuitvoerders, werkgevers en deelnemers doen er verstandig aan om met regelmaat te onderzoeken of de pensioenregeling nog wel fiscaal proof is. Zo niet, dan behoeft de pensioenregeling aanpassing.

Door: Frederique Hoppers

Reageer op dit artikel