nieuws

AFM legt zich niet neer bij uitspraak in zaak zwartspaarders

Branche

AFM legt zich niet neer bij uitspraak in zaak zwartspaarders

De AFM gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam waarin de toezichthouder een bijzonder fikse tik op de vingers kreeg. De AFM had volgens de rechtbank nooit bij de Belastingdienst mogen opvragen welke beleidsbepalers daar bekend staan als inkeerders, danwel zwartspaarders. Een wettelijke grondslag voor zo’n informatieverzoek ontbreekt. Daarmee heeft de AFM ‘ontoelaatbaar’ gehandeld, aldus de rechtbank Rotterdam. Maar de toezichthouder vecht terug. Het hoger beroep is al aangetekend bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

In 2012 vroeg de AFM bij de Belastingdienst een lijst van beleidsbepalers op die bekend staan als inkeerders, danwel zwartspaarders. Vervolgens kregen de bedrijven waar de betrapte inkeerder/beleidsbepaler werkte, een aanwijzing om de beleidsbepaler uit zijn functie te ontslaan, omdat zijn betrouwbaarheid niet langer buiten twijfel zou staan. Twee ondernemingen maakten bezwaar waardoor de zaak begin juni van dit jaar naar buiten kwam.

Verdedigen
De rechtbank gebruikte stevige taal om te benadrukken dat de AFM ontoelaatbaar heeft gehandeld door de lijst op te vragen. Inkeerders moesten er op kunnen vertrouwen dat informatie aan de Belastingdienst in het kader van de Inkeerregeling uitsluitend zou worden gebruikt voor het opleggen van een naheffingsaanslag en niet aan de AFM zou worden verstrekt in het kader van de betrouwbaarheidstoetsing. “Van de AFM mag worden verwacht dat zij zich bewust is van het belang en de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht en geen daarmee strijdige verzoeken om informatie doet.” De rechtbank concludeert dat de AFM de gegevens heeft verkregen op een wijze “die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelend overheidsorgaan mag worden verwacht dat het gebruik van deze gegevens onder alle omstandigheden onrechtmatig moet worden geacht.”

Volwassen
Woordvoerder Marcel Proos van de AFM kan niet specifiek aangeven op welke punten de toezichthouder de uitspraak aanvecht. “We zijn het er niet mee eens, dat is duidelijk.”
Advocaat Andries Doets die de twee beleidsbepalers vertegenwoordigt zegt: “Ik had gehoopt dat de AFM zich bij deze uitspraak zou neerleggen. De motivering van de rechtbank is helder genoeg. Je kunt als volwassen toezichthouder ook denken: we laten het hierbij.” Doets vermoedt dat de toezichthouder de scherpste kantjes van de uitspraak wil halen. “De rechter heeft gezegd dat het gebruik van de gegevens in kwestie onder alle omstandigheden onrechtmatig is. Daar zullen ze het niet mee eens zijn.”

Reageer op dit artikel