nieuws

Zilveren Kruis blundert voor rechtbank over € 72 premie

Branche

Zilveren Kruis Achmea heeft er bij de rechtbank Limburg flink van langs gekregen. De zorgverzekeraar was een gerechtelijke incassoprocedure gestart met als inzet een bedrag van €72. De vordering was echter zo slecht onderbouwd dat de rechter zich genoodzaakt voelde de verzekeraar flink terecht te wijzen. “Door eerst zorgvuldig het eigen dossier te bestuderen en pas dan te dagvaarden, had Zilveren Kruis zich deze flater kunnen besparen.”

Zilveren Kruis blundert voor rechtbank over € 72 premie

Het gaat in de zaak om een klant die wilde overstappen van VGZ naar Achmea, maar dat uiteindelijk niet deed omdat de overeenkomst met VGZ niet opzegbaar bleek te zijn.
Zilveren Kruis achtervolgde deze klant desalniettemin met een vordering van een maandpremie van € 72, stuurde het bedrijf Incassade op de klant af en startte uiteindelijk een gerechtelijke incassoprocedure.

Rommelig
De verzekeraar ging daarbij nogal rommelig te werk, zo blijkt uit de uitspraak. Aanvankelijk baseerde Zilveren Kruis de vordering van € 72 op het bestaan van een overeenkomst tot ziektekostenverzekering. Later wijzigde de verzekeraar de grondslag van die vordering; er werd nog steeds € 72 gevorderd, maar het zou niet meer gaan om onbetaalde premie. Bij nader inzien is geen premie verschuldigd, zegt Zilveren Kruis, maar wel heeft zij aan de verzekerde zelf een bedrag van € 72 betaalbaar gesteld in de veronderstelling dat het hier een restitutie van onverschuldigde betaalbare premie betrof. Die correctie was echter misplaatst, zegt de verzekeraar, omdat de maandpremie juni 2014 van € 72 gestorneerd bleek te zijn, zodat Zilveren Kruis het bedrag als onverschuldigd betaald terugvordert.

Systeem Achmea
Dat is ook aan de klant uitgelegd zegt de verzekeraar die verwijst naar brieven en diverse betalingsherinneringen. Die brieven over niet betaalde ‘premie’ moesten de klant duidelijk maken dat hij de verzekeraar geld verschuldigd was. Maar omdat (volgens Zilveren Kruis) het financiële systeem van Achmea ‘helaas’ de term onverschuldigde betaling niet kent, werd in brieven steeds van ‘onbetaalde premie’ gerept. Volgens de rechtbank waren ook de brieven van Incassade voor de klant onduidelijk. “Die maakten ook op geen enkele manier duidelijk wat de ‘één of meerdere facturen’ van ‘Zilveren Kruis te LEIDEN’ tot een bedrag van € 72,04 zou(den) moeten behelzen.”

Potje
De klant zegt op zijn beurt dat er nooit een premiebedrag (automatisch) is geïncasseerd en dat er ook nooit een betaling gestorneerd is. Dat onderbouwt hij met een overzicht van zijn betaalrekening. De rechtbank is hard: “De eisende partij maakt er in deze zaak een potje van en blameert zichzelf met een volstrekt ondoorzichtige presentatie van een onvoldragen vordering. Door eerst zorgvuldig het eigen dossier te bestuderen en pas dan te dagvaarden, had ZKA zich deze flater kunnen besparen.” Niet verrassend wordt Zilveren Kruis in het ongelijk gesteld.

Reageer op dit artikel