nieuws

Volmacht Avéro Achmea voor VSZ

Branche

Volmacht Avéro Achmea voor VSZ

Avéro Achmea heeft een inkomensvolmacht verstrekt aan VSZ uit Amstelveen. Afgelopen donderdag ondertekenden beide partijen de volmachtovereenkomst. Op basis van de inkomensvolmacht kan VSZ onder andere verzuimverzekeringen en WGA ERD verzekeringen voor MKB tot 50 werknemers sluiten. De overeenkomst ging per 1 maart 2015 in.

Gaston Merckelbagh, algemeen directeur VSZ, is tevreden met de volmacht. “VSZ biedt continuïteit in schadelastbeheersing. De uitvoering van de Ziektewet, dienstverlening loondoorbetaling en WGA is in één hand georganiseerd en is volledig geïntegreerd binnen de oplossingen van VSZ. In de samenwerking met Avéro Achmea stellen wij de aangesloten assurantieadviseurs en haar relaties in de gelegenheid om zowel het risicobeheersen als het risico dragen te combineren”, aldus Merckelbagh.

Volgens Jaap de Louw, directeur volmachten bij Avéro Achmea, passen VSZ als gevolmachtigde en Acture als ketenregisseur op verzuim en arbeidsongeschiktheid. “Avéro Achmea kiest voor deze samenwerking met distributiepartners omdat ze echte specialisten zijn. Zeker met het oog op de komende BEZAVA”, schrijft Avéro Achmea. De wet BeZaVa heeft als doel het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters. Vangnetters zijn ex-werknemers die ziek zijn en daarom een ziektewetuitkering ontvangen. Zij vormen inmiddels de grootste groep instromers in de WIA. Met deze operatie kunnen Avéro Achmea en VSZ van elkaars kennis op klantgebied en bewegingen binnen Ziektewet, verzuim en arbeidsongeschiktheid veel profijt hebben.

Reageer op dit artikel