nieuws

Rabobank beraadt zich op introductie rentemiddeling

Branche

Rabobank beraadt zich op introductie rentemiddeling

De Rabobank onderzoekt op dit moment op centraal niveau wat er structureel aan rentemiddeling kan worden gedaan. De bank wil daarbij alle aspecten meewegen. Dat zegt een woordvoerder. Minister Dijsselbloem liet deze week weten dat er voor banken geen wettelijke of fiscale belemmeringen voor rentemiddeling bestaan, maar laat het aan de sector over of ze het instrument al dan niet willen inzetten.

De minister doet die uitspraken naar aanleiding van Kamervragen over rentemiddeling. Op dit moment bieden (volgens onderzoek van Vereniging Eigen Huis) zes banken deze optie aan. Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Wouter Koolmees (D66) wilden weten of het niet zou getuigen van ‘dienstbaar bankieren’ als banken klanten de mogelijkheid bieden om te profiteren van de lage rente en of de minister de banken niet kan aansporen.

Als optie aanbieden
De minister antwoordt dat niet op voorhand vaststaat dat het verwerken van de boeterente in de nieuwe rentevastperiode in alle gevallen leidt tot lagere lasten. Wel zegt hij toe dat hij de sector, middels een brief, zal verzoeken om rentemiddeling als optie aan te bieden, waarbij in individuele situaties moet worden bezien of het in het belang is van de klant. Ook zegt hij: “De keuze en argumenten om het wel of niet aan te bieden laat ik aan de kredietverstrekkers.” De minister concludeert verder dat er geen overwegende fiscaaltechnische belemmeringen bestaan om tot rentemiddeling over te gaan. “De Staatssecretaris en ikzelf zijn uiteraard bereid om eventuele onduidelijkheden bij de uitvoering weg te nemen.”

Rabobank
ING en SNS bieden al rentemiddeling aan, de Rabobank als grootste hypotheekverstrekker (nog) niet. Een woordvoerder zegt desgevraagd dat de bank het dossier scherp op het netvlies heeft en zich momenteel beraadt op wat er structureel aan kan worden gedaan. “Het is niet altijd voordelig, dus onder welke condities is het een reëel alternatief? Daar kijken we naar, evenals naar de fiscale aspecten. We brengen kortom het complete speelveld in kaart. Dat moet leiden tot een besluit óf we het in de markt gaan zetten en hoe we het dan in de markt gaan zetten.”

Ab Flipse riep eind juni de Rabobank in een open brief op tot het introduceren van rentemiddeling. Hij zegt dat bepaalde lokale Rabobanken het instrument wél toepassen en vindt dat de klant daarmee is overgeleverd aan willekeur. De woordvoerder van de Rabobank zegt daarover: “Lokale banken hebben hun eigen marktgebieden. Het gaat er nu om hoe we hier centraal en bankbreed mee omgaan.”

Ook Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond en de Nationale Hypotheekbond bemoeien zich tegen de kwestie aan. De Hypotheekbond verleende aan PvdA en D66 de input voor de Kamervragen, zo blijkt uit correspondentie in bezit van amweb.

Reageer op dit artikel