nieuws

Ministeriële regeling herintroductie pensioenknip vastgesteld

Branche

Ministeriële regeling herintroductie pensioenknip vastgesteld

Bij brief van 2 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer geïnformeerd over de vastgestelde ministeriële regeling die de pensioenknip zo spoedig mogelijk opnieuw tijdelijk beoogt in te voeren.

Pensioengerechtigden die op het punt staan hun opgebouwde pensioenkapitaal om te zetten in een levenslange uitkering, worden momenteel voor een onaangename verrassing gesteld. Deze situatie doet zich voor bij premieovereenkomsten. Als gevolg van de lage rentestand kunnen zij met dit opgebouwde pensioenkapitaal een veel lagere levenslange uitkering aankopen dan waarvan zij in het verleden wellicht waren uitgegaan. Hoewel er maatregelen voor het optimaliseren van premieovereenkomsten zijn aangekondigd, heeft de Tweede Kamer gevraagd om, zolang deze maatregel er nog niet is, een zogenoemde overbruggings­maatregel te treffen in de vorm van een pensioenknip. Dit heeft zijn beslag in een ministeriële regeling gekregen.

Inhoud pensioenknip

In deze regeling wordt de mogelijkheid gecreëerd een tijdelijke pensioenuitkering van maximaal 2 jaar aan te kopen (daar waar dit nu een levenslange aankoop van een uitkering behelst). Wie komen er in aanmerking voor deze tijdelijke regeling pensioenknip? Uitsluitend de mensen van wie de pensioendatum ligt vóór 1 januari 2017. Bovendien mag het op de pensioendatum beschikbaar komende kapitaal nog niet zijn aangewend voor de aankoop van een levenslange uitkering. Met andere woorden, mensen die al een levenslange uitkering hebben aangekocht (vermoedelijk op basis van een zeer lage rentestand) kunnen niet profiteren van deze regeling.

Overigens werd deze regeling in het verleden ook al eens geïntroduceerd, maar toen bestond nog de mogelijkheid van een tijdelijke uitkering van maximaal 5 jaar. Die periode is nu dus beperkt tot 2 jaar. Het is maar de vraag of over 2 jaar de rentestand substantieel gestegen is en gebruikmaking van de regeling pensioenknip dus daadwerkelijk positief effect gaat sorteren.

Pensioenuitvoerders aan zet

Het is nu aan de pensioenuitvoerders om deelnemers te informeren over deze mogelijkheid van de pensioenknip. Bij deze informatievoorziening moeten deelnemers ook geïnformeerd worden over de voor- en nadelen van deze keuzemogelijkheid. De nieuwe wettelijke regels rondom pensioencommunicatie verplichten pensioenuitvoerders hiertoe. Een pensioen­uitvoerder mag een verzoek van de deelnemer hiertoe overigens niet weigeren. Dit is slechts anders, indien het opgebouwde kapitaal in totaliteit minder dan € 10.000 bedraagt.

Door Frederique Hoppers

Reageer op dit artikel