nieuws

Examentraining (20): Wft Pensioenverzekeringen

Branche

Examentraining (20): Wft Pensioenverzekeringen

De Wft-examens doen al 1,5 jaar flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door wekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 19 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Pensioenverzekeringen.

Casus
Robert is op 1 maart 2005 in dienst getreden bij Capgemini. Hij overweegt een overstap te maken naar handelsonderneming Tebeco BV. Door de overstap kan hij een stuk meer gaan verdienen. Robert overweegt de pensioenaanspraken bij het pensioenfonds van Capgemini over te dragen naar de pensioenverzekeraar van Tebeco BV. Omdat hij eerst meer wil weten over de gevolgen van waardeoverdracht heeft hij een afspraak met jou gemaakt. Bij het pensioenfonds heeft hij een overzicht gevraagd van het opgebouwde pensioen per 1 juli 2015. Volgens dit overzicht heeft hij per deze datum een ouderdomspensioen opgebouwd van € 4.613,60.
Omdat Robert je gevraagd heeft naar de gegevens van de pensioenregeling te kijken, heeft hij het pensioenreglement meegenomen.

Robert geeft je onderstaande persoonlijke gegevens en in vertrouwen vertelt hij je het inkomen dat hij bij Tebeco kan verdienen als hij daar in dienst treedt. Tevens heeft hij gegevens opgevraagd van de pensioenregeling bij zijn eventuele nieuwe werkgever.

Gegevens:
Geboortedatum : 25 mei 1974
Geboortedatum echtgenote : 12 maart 1976
Salaris bij Tebeco : € 4.250,- bruto per maand excl. 8% vakantietoeslag
Aanstelling bij Tebeco : fulltime op basis van 38 uur per week

De pensioenregeling bij Tebeco heeft de volgende kenmerken:
Soort pensioenregeling : Voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling
Financiering indexaties : Incidentele premie door de werkgever en overrendement
Pensioengevend salaris : 12 keer het maandsalaris en vakantietoeslag
Opbouwpercentage OP : 1,85% per dienstjaar
Partnerpensioen (kapitaalbasis) : 70% van het bereikbare ouderdomspensioen
Pensioendatum : de eerste dag van de maand waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt
Franchise : 75/100 * AOW-gehuwd (€ 12.642,- voor 2015)

Bijlagen bij de casus:
Pensioenreglement Capgemini
Bijlage bij pensioenreglement Capgemini

Vraag 1
Robert twijfelt over het overzicht van het opgebouwde pensioen bij het pensioenfonds van Capgemini. Er is alleen een overzicht van het ouderdomspensioen verstrekt. Volgens zijn laatste UPO bedroeg het ouderdomspensioen € 16.570,- en het partnerpensioen € 13.936,-.
Waarom heeft het fonds alleen een overzicht van het ouderdomspensioen verstrekt?

A. Een pensioenfonds verstrekt informatie over het partnerpensioen enkel aan de partner van de deelnemer.
B. Het partnerpensioen is op risicobasis verzekerd en vervalt bij uitdiensttreding.
C. Het partnerpensioen is op opbouwbasis verzekerd en wordt daarom niet vermeld in het overzicht.
D. Het partnerpensioen bedraagt altijd 70% van het ouderdomspensioen en kan dus door de deelnemer zelf worden uitgerekend.

Vraag 2
Het pensioenreglement kent in artikel 16 lid 13 een eigen manier voor de behandeling van het partnerpensioen bij het einde van de dienstbetrekking. Bereken het partnerpensioen per 1 juli 2015 volgens de bijlage van het pensioenreglement.

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul dan twee nullen achter de komma in.
Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul dan twee decimalen achter de komma in.

Antwoord:
€ …

Vervolg casus:
Indien Robert gebruik wil maken van zijn recht op waardeoverdracht bedragen de factoren volgens het standaardtarief (klik voor grotere weergave tabel):

tabel Examentraining 19

Vraag 3
Bereken de aanspraak op ouderdomspensioen en partnerpensioen die Robert verkrijgt in de nieuwe pensioenregeling.

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul dan twee nullen achter de komma in.
Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul dan twee decimalen achter de komma in.

Antwoord:
De aanspraak op ouderdomspensioen bedraagt € …
De aanspraak op partnerpensioen bedraagt € …

Vraag 4
Hoe kun je (direct na de waardeoverdracht) het verschil in de hoogte van het nieuw te verkrijgen pensioen ten opzichte van de pensioenaanspraken in de oude regeling verklaren?
A. In de nieuwe pensioenregeling is het partnerpensioen op kapitaalbasis verzekerd.
B. In de nieuwe pensioenregeling wordt een hoger opbouwpercentage gehanteerd.
C. In de nieuwe pensioenregeling is een lagere AOW-franchise opgenomen.
D. De pensioenrichtleeftijd in de nieuwe pensioenregeling ligt hoger dan in de oude pensioenregeling.

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

 

 

Reageer op dit artikel