nieuws

Examentraining (19): Wft Consumptief Krediet

Branche

Examentraining (19): Wft Consumptief Krediet

De Wft-examens doen al 1,5 jaar flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door wekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 18 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Consumptief Krediet.

Casus
Tijs (41) en Yolande (40) wonen al jaren samen in de woning van Tijs. Yolandes dochter uit een eerdere relatie, Marieke (5), woont ook bij hen in.

Zowel Tijs als Yolande heeft een vast dienstverband, waarbij het inkomen van Tijs € 1.800,- netto per maand bedraagt en dat van Yolande nu € 900,- netto per maand. Dat is wel wat lager dan zij voorheen netto ontving, want ze heeft momenteel ouderschapsverlof. Yolande heeft met haar werkgever afgesproken dat zij na het verlof zoveel minder gaat werken, dat zij hetzelfde netto inkomen behoudt als nu.

Op de woning rust een aflossingsvrije hypotheek met een bruto maandlast van € 780,-. De rente staat nog voor vijf jaar vast en bedraagt 4% per jaar.

Tijs had het goed naar zijn zin bij zijn huidige werkgever, maar moet door bezuinigingen salaris inleveren. Ook zijn auto van de zaak moet hij binnenkort inleveren. Gelukkig is zijn vaste contract behouden, want iets minder inkomen is beter dan helemaal geen baan, vindt Tijs.

Helaas zijn er door de situatie af en toe wat uitdagingen met het voldoen van alle betalingsverplichtingen. Vooralsnog lukt het om alle eindjes aan elkaar te knopen en gelukkig hebben ze ook nog wat spaargeld. Dat is een bedrag van € 12.000,-. Dit spaargeld willen ze gebruiken voor de eventuele studiekosten van Marieke.

Ondertussen hebben zich ook al enkele goede vrienden gemeld die hen hulp hebben aangeboden indien het noodzakelijk is, maar liever lossen Tijs en Yolande hun eigen problemen op.

Omdat Tijs een eigen auto moet kopen, heeft hij samen met Yolande besloten om daar een lening voor af te sluiten. Bij voorkeur schaffen ze een wat ruime gezinsauto aan, zodat er met gemak wat extra spullen mee kunnen als ze bijvoorbeeld op vakantie gaan.

Bijlagen bij de casus:
IB-tarieven 2015
Gedragscode VFN
Toelichting Gedragscode VFN

Vraag 1
Tijs en Yolande willen van hun adviseur weten wat zij maximaal kunnen lenen volgens de
gedragscode VFN. Met welk inkomen per maand van Yolande zal de adviseur dan rekening houden bij het uitvoeren van deze berekening?

A. Het bruto maandinkomen, verminderd met de bruto inhouding ouderschapsverlof.
B. Het bruto maandinkomen voorafgaand aan het ouderschapsverlof.
C. Het netto maandinkomen, vermeerderd met de netto inhouding ouderschapsverlof.
D. Het netto maandinkomen, vermeerderd met de bruto inhouding ouderschapsverlof.

Vraag 2
Hoeveel kunnen Tijs en Yolande maximaal financieren? Maak hierbij gebruik van de bijlagen.

Komt u uit op een geheel bedrag? Vul dan twee nullen achter de komma in.
Komt u uit op een niet geheel bedrag? Vul dan twee decimalen achter de komma in.

Antwoord:
€ …

Vraag 3
Welke klantvragen moet de kredietadviseur stellen om de risicobereidheid van Tijs en Yolande bij het afsluiten van een krediet te bepalen?
Let op: meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

A. Wat is de verwachte aanschafprijs van de auto?
B. Hebt u een vast contract?
C. Hebben jullie al eerder een vorm van krediet gehad?
D. Wanneer willen jullie de auto inruilen?
E. Wat moet er geregeld worden voor het krediet bij overlijden?

Vraag 4
Blij met het verkregen advies, besluiten Tijs en Yolande om een krediet af te sluiten. De aanbieder hanteert daarbij de richtlijnen van de Consumer Credit Directive (Richtlijn Consumentenkrediet). Op enig moment ontvangen Tijs en Yolande van de kredietverstrekker de getekende kredietovereenkomst samen met de ESIC.

De vrienden van Tijs en Yolande hebben ondertussen hun hulp nogmaals aangeboden. Hierdoor zijn ze, nadat ze de kredietovereenkomst hebben ontvangen, gaan twijfelen of ze het krediet wel hadden moeten afsluiten. Kunnen ze de overeenkomst nog opzeggen?

A. Ja, die mogelijkheid bestaat nog tot 14 dagen na ontvangst van deze stukken.
B. Nee, de kredietovereenkomst is op de datum van ondertekening definitief geworden.
C. Ja, als zij dit maar doen binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst.

Vraag 5
Na overleg zijn Tijs en Yolande het krediet toch aangegaan. Met veel plezier rijden zij rond in de mooie gezinsauto. Ondertussen hebben zij enkele schenkingen gehad, waarop ze besloten hebben het krediet geheel af te lossen. In de kredietovereenkomst is opgenomen dat er sprake is van volledige renterestitutie.

Ga hierbij uit van de volgende gegevens:

Aflopend krediet met hoofdsom: € 25.000,-
Huidig openstaand saldo: € 16.433,-
Looptijd: 60 maanden
Restant looptijd: 36 maanden
Maandtermijn: € 481,-

Hoe hoog is het bedrag aan renterestitutie?
U hoeft geen rekening te houden met eventuele kosten.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

 

 

Reageer op dit artikel