nieuws

Examentraining (17): Wft Schadeverzekering Particulier

Branche

Examentraining (17): Wft Schadeverzekering Particulier

De Wft-examens doen al 1,5 jaar flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door wekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 16 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Schadeverzekering Particulier.

Casus
Bert en Marie zijn klant bij uw assurantiekantoor. Ze wonen in een koopwoning en hebben twee kinderen, Bart (12) en Willem (15). Bert en Marie hebben een compleet verzekeringspakket via uw kantoor afgesloten. In dit pakket zijn opgenomen:

  • Opstalverzekering;
  • Inboedelverzekering;
  • Aansprakelijkheidsverzekering;
  • Rechtsbijstandverzekering, compleet gezinsdekking;
  • Autoverzekering;
  • Zorgverzekering.

U komt bij Bert en Marie langs voor een onderhoudsgesprek. Deze afspraak is op uw initiatief gemaakt, mede naar aanleiding van de melding van een aanrijdingsschade.

Bert is met zijn auto tegen een boom gereden. Deze auto heeft hij nieuw aangeschaft (en op kenteken gezet) op 1 april 2012. De aanschafwaarde bedroeg destijds € 17.500,-, de huidige nieuwwaarde van de auto bedraagt € 19.000,-. De auto is WA-Casco verzekerd. Gelukkig is er alleen sprake van blikschade. De beschadigde auto staat bij het plaatselijke schadeherstelbedrijf. Het schadeherstelbedrijf heeft inmiddels (in overleg met de expert) een exacte berekening van de reparatiekosten afgegeven.

U noteert de volgende gegevens:
Schadedatum 29 juni 2015
Reparatiekosten € 10.750,-
Waarde restanten € 6.500,-
Dagwaarde € 12.500,-

Vraag 1:
Bert vraagt zich af of zijn auto total loss is en hoeveel zijn cascoverzekeraar zal uitkeren. Hoe luidt uw antwoord?
(maak hierbij gebruik van bijgaand schema nieuwwaarderegeling)
Kom je uit op een geheel bedrag? Vul dan twee nullen achter de komma in.
Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul dan twee decimalen achter de komma in.

Toetsterm 3e. 1 De kandidaat kan de klant begeleiden bij het schadeproces.

Vraag 2:
Na een paar weken blijkt dat Bert als gevolg van de aanrijding toch zware nekklachten heeft. Hij is hiervoor naar de huisarts gegaan. De huisarts heeft Bert doorverwezen naar de fysiotherapeut. Voor Bert en Marie heeft u destijds een natura zorgverzekering afgesloten.

Stel dat Bert naar een bevriende fysiotherapeut gaat, wat is dan de vergoeding waarop hij aanspraak kan maken?

A: Vergoeding voor fysiotherapie voor patiënten boven de achttien jaar is niet in de basiszorgverzekering opgenomen.
B: De eerste twintig behandelingen komen voor eigen rekening van Bert, indien de aandoening van Bert op de lijst van chronische aandoeningen van de overheid voorkomt, worden de volgende behandelingen voor minimaal 75% vergoed.
C: De eerste twintig behandelingen komen voor eigen rekening van Bert, indien de aandoening van Bert op de lijst van chronische aandoeningen van de overheid voorkomt, worden de volgende behandelingen volledig vergoed.

Toetsterm 3e.4 De kandidaat kan op basis van een voorbeeld aantonen op welke wijze de vergoeding van een zorgverzekering is vastgesteld.

In het onderhoudsgesprek dat u met Bert heeft, vertelt Bert dat hij een arbeidsconflict heeft met zijn werkgever. Zijn werkgever wil hem ontslaan, omdat hij niet geschikt zou zijn voor zijn functie. Bert heeft inmiddels begrepen dat de regels met betrekking tot een ontslagaanvraag veranderd zijn.

Vraag 3:
Bij welke instantie moet de werkgever de ontslagaanvraag indienen en kan Bert aanspraak maken op een ontslagvergoeding?

A: De werkgever kan de ontslagaanvraag indienen bij het UWV of het kantongerecht, Bert kan aanspraak maken op een transitievergoeding.
B: De werkgever moet de ontslagaanvraag indienen bij het UWV, Bert kan aanspraak maken op een transitievergoeding.
C: De werkgever moet de ontslagaanvraag indienen bij de kantonrechter, Bert kan aanspraak maken op een transitievergoeding, mits hij minimaal twee jaar in dienst is bij zijn huidige werkgever.

Toetsterm 2f.1 De kandidaat kan beoordelen of er bepaalde relevante zaken zijn veranderd of gaan veranderen bij de klant.

Bert heeft vernomen dat zijn werkgever voor hem een ontslagverzoek heeft ingediend. De reden is dat zijn werkgever vindt dat hij niet functioneert. Bert wil zijn ontslag aanvechten, omdat hij het er absoluut niet mee eens is dat zijn werkgever vindt dat hij niet functioneert. Hij heeft juridische bijstand nodig. Gelukkig hebben Bert en Marie destijds op uw advies een gezinsrechtsbijstand afgesloten.

Vraag 4:
Welke informatie geeft u Bert om de nodige stappen te zetten?

A: Bert kan gelijk een advocaat inschakelen, hij kan de kosten van de advocaat tot het vooraf bepaalde maximum declareren.
B: Bert moet de zaak aanmelden bij zijn rechtsbijstandsverzekeraar, de rechtsbijstandsverzekeraar moet vervolgens toestemming verlenen voor het inschakelen van een advocaat. De kosten worden tot een vooraf bepaald maximum vergoed.
C: Bert moet de zaak aanmelden bij zijn rechtsbijstandsverzekeraar, als het komt tot een juridische of administratieve procedure kan Bert een verzoek indienen voor behandeling van het dossier door een zelf gekozen advocaat. De verzekeraar kan dit niet weigeren, de kosten worden tot een vooraf bepaald maximum vergoed.

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Reageer op dit artikel