nieuws

Europees Parlement: Adviseurs moeten jaarlijks 15 uur trainen

Branche

Europees Parlement: Adviseurs moeten jaarlijks 15 uur trainen

Verkopers van verzekeringen zouden jaarlijks 15 uur training moeten hebben om hun kennisniveau op peil te houden. Dat meldt het Europees Parlement in een bericht over een concept-update van Europese regels voor informatie en advies aangeboden door verkopers van verzekeringen.

Het parlement vindt dat verkopers goed getraind moeten zijn om te voldoen aan de verzoeken en behoeften van klanten en lidstaten van de Europese Unie moeten in staat zijn om te controleren of dat kennisniveau voldoende is. Die controle verdeelt de EU over twee fases. Ten eerste bij de start van iemands carrière in de verzekeringsbranche en ten tweede op een doorlopende basis. Als het aan het Europees Parlement ligt moeten verzekeringsagenten doorlopend minstens vijftien uur per jaar besteden aan professionele training. Over de invulling van die training wordt niet gerept.

Nalatigheid
Het parlement wil daarnaast graag doorvoeren dat iedere verkoper van verzekeringen zichzelf voor minstens € 1,25 mln verzekert tegen professionele aansprakelijkheidsclaims vanwege nalatigheid. Daarnaast zouden intermediairs volgens de conceptregels minstens 4% van de som van alle jaarlijkse ontvangen premies als een permanente financiële capaciteit aan moeten houden, met een minimum van € 18.750.

Informatie
In de nieuwe regels moet ook opgenomen worden dat alle klanten voor aankoop van een verzekeringsproduct, met uitzondering van Leven, gratis standaard informatie moeten krijgen over het type verzekering, de verplichtingen, de verzekerde en niet-verzekerde risico’s en de manieren waarop betaald kan worden. Die informatie moet duidelijk en in makkelijk te begrijpen taal zijn. Daarnaast moeten consumenten geïnformeerd worden over het totale kostenplaatje, inclusief het advies en de servicekosten.

Met de nieuwe regels wil het Europees Parlement een gelijk speelveld tussen alle distributiekanalen creëren.

Reageer op dit artikel