nieuws

D&O: aanvullende provisiewetgeving rondom vergelijkingssoftware nodig

Branche

D&O: aanvullende provisiewetgeving rondom vergelijkingssoftware nodig

Bureau D&O vraagt in een nieuwsbrief aandacht voor de positie die AFM inneemt op het gebied van provisiebetalingen aan ontwikkelaars van vergelijkingssoftware. Volgens het bureau is er extra wetgeving nodig om te voorkomen dat adviseurs financieel de dupe worden van strengere handhaving.

Het gaat D&O om de betalingen die aanbieders nu soms doen aan softwareontwikkelaars om opgenomen te worden in het vergelijkingspakket. Over de softwarepartijen heeft de AFM niets te vertellen, maar de toezichthouder kan aanbieders wel verbieden om de betalingen te doen. En is dat ook van zins, bleek uit het rapport over de naleving van het provisieverbod. Een standpunt waar D&O begrip voor zegt te hebben, maar het bureau stipt tegelijkertijd aan dat zonder de betalingen van aanbieders de kosten waarschijnlijk volledig doorbelast worden aan de gebruikers van de software: de adviseurs.

En als de software duurder wordt, bestaat de kans dat adviseurs minder zullen gaan gebruiken. Dat is een probleem, stipt D&O aan: “Gebruik van goede vergelijkingssoftware door adviseurs is in het belang van de consument. De vraag komt dan op, of uiteindelijk dit verbod niet schadelijker uitwerkt voor de consument dan de vermeende overtreding van het verbod op provisie. Een alternatieve interpretatie van de AFM had bijvoorbeeld kunnen zijn dat de vergoeding die aanbieders betalen niet hoger mag zijn dan de genormaliseerde kosten die verbonden zijn aan het inregelen en onderhoud van de premies en voorwaarden.”

Inzicht
Aanvullende wetgeving is volgens D&O nodig om te voorkomen dat strengere handhaving ten nadele van de consument gaat werken. Het bureau doet een aantal suggesties: “Dergelijke aanvullende wetgeving kan zijn dat adviseurs die zich onafhankelijk noemen verplicht zijn om in hun analyse de totale relevante markt te betrekken. Een alternatief is dat van aanbieders van vergelijkingssoftware wordt geëist dat men alleen pakketten aanbiedt die de gehele relevante markt omvatten. Maar centraal staat de gedachte dat bij deze marktontwikkelingen het belangrijker wordt dat consumenten concreter inzicht krijgen welke aanbieders wel, maar vooral ook welke aanbieders niet, in de productvergelijking zijn meegenomen. De huidige regeling inzake ‘een toereikend aantal verkrijgbare producten’ biedt de consument hiervoor onvoldoende inzicht.”

Reageer op dit artikel