nieuws

Dijsselbloem overstag: uitstel is een feit

Branche

Dijsselbloem overstag: uitstel is een feit

Minister Dijsselbloem heeft toegegeven aan de wens van de Tweede Kamer om de deadline voor het halen van de Wft-examens uit te stellen tot 1 januari 2017. De minister doet ook wat aan de PE-termijn: PE-verplichtingen worden niet langer aan een individuele termijn, maar een collectieve termijn gebonden.

De eerste collectieve termijn voor de PE-verplichting valt op 1 april 2019, de examens komen beschikbaar op 1 april 2017. Na 2019 blijft de PE-termijn een collectief verhaal, telkens met een duur van drie jaar. Dijsselbloem laat in de brief terloops weten dat veel adviseurs wel aan hun examineringsplicht voldoen binnen de oude termijnen. “Overigens merk ik op dat maandelijks probleemloos vele duizenden examens worden afgenomen, een groot aantal adviseurs zijn diploma inmiddels heeft gehaald en in totaal meer dan 100.000 examens succesvol zijn afgelegd.”

De minister gaat ook mee in de suggesties die onder meer Dik van Velzen en de AFM eerder al deden: ook de PE-systematiek gaat per beroepskwalificatie en niet per module. “De voorgenomen opzet was dat de reguliere PE geëxamineerd zou worden op het niveau van de modules waaruit het diploma/de beroepskwalificatie is opgebouwd. Dit zou in de praktijk echter tot een te grote belasting bij alle betrokken partijen leiden”, motiveert Dijsselbloem die keuze.

Hardheidsclausule
Naast de motie tot uitstel ging Dijsselbloem ook in op de motie voor het opnemen van een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen en ernstig zieken. De verantwoordelijkheid voor het verlenen van een uitzondering wordt bij de AFM gelegd. De toezichthouder gaat een wettelijke mogelijkheid uitwerken waarmee hij, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing kan verlenen van de vergunningseisen. Voorwaarde daarvoor is dat de adviseur moet aantonen dat hij redelijkerwijs niet kan voldoen aan de vakbekwaamheidseisen, zijn vakbekwaamheid op een andere manier kan borgen en kan aantonen dat het belang van de klanten goed wordt gediend. De AFM gaat per aanvraag bekijken of een ontheffing op zijn plaats is en wanneer de adviseur alsnog examen moet doen. De minister hoopt dit jaar meer duidelijkheid te geven over die regeling.

Reageer op dit artikel