nieuws

De Vakspiegel: zelfassessement voor financieel adviseurs

Branche

De Vakspiegel: zelfassessement voor financieel adviseurs

Goed financieel advies vraagt om vakmanschap. Maar wat is vakmanschap precies? En is het mogelijk om vakmanschap te ontwikkelen? Voor een praktisch antwoord op deze vragen is onlangs de Vakspiegel geïntroduceerd. Een online tool die adviseurs inzicht geeft in hun persoonlijke vakmanschap of dat van hun onderneming.

De rol van de financieel adviseur verandert voortdurend. Dat vraagt om een dynamische invulling van het vakmanschap van de adviseur. Bovendien blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat voor de realisatie van nieuwe businessmodellen, de ontwikkeling van vakmanschap essentieel is.

Acht kernkwaliteiten van vakmanschap
Avéro Achmea vroeg daarop dr. Niels van der Weerdt van Inscope Consulting, Erasmus Universiteit en dr. Mark van Vuuren, Universiteit Twente om het begrip vakmanschap wetenschappelijk uit te diepen. Na een uitgebreide studie werden acht kernkwaliteiten in kaart gebracht, die zowel de vakinhoudelijke kant als de mens-kant van vakmanschap belichten. Deze kernkwaliteiten vormen de basis van de Vakspiegel.

Inzicht in kennis en vaardigheden
De Vakspiegel geeft inzicht in de kennis en vaardigheden van de individuele adviseur en van een onderneming als geheel. Uniek is dat de adviseur een geijkt én verrijkt inzicht krijgt: men reflecteert zelf op het eigen vermogen, maar ook collega’s en klanten geven hun mening. Verder biedt de Vakspiegel een benchmark, waardoor de resultaten te vergelijken zijn met soortgelijke ondernemingen.

Werken aan vakmanschap
Op basis van de uitkomsten van de Vakspiegel kan de adviseur zijn vakmanschap op- en uitbouwen, dáár waar het belangrijk is. Zo kunnen financieel adviseurs zich gericht voorbereiden op de veranderende markt. Bovendien biedt Voorzie van Avéro Achmea verschillende leergangen en coachingstrajecten aan, voor de specifieke behoeftes van de adviseur.

Download de whitepaper en bekijk de Vakspiegel, het zelfassessment voor financieel adviseurs op www.vakspiegel.nl.

Reageer op dit artikel