nieuws

ASR probeert in exitscenario emotie en buikgevoel uit te schakelen

Branche

ASR probeert in exitscenario emotie en buikgevoel uit te schakelen

Voor het eind van het jaar moet er duidelijkheid zijn over het exitscenario van verzekeraar ASR, nu nog in handen van de staat. Een overname door een andere partij, of een beursgang. Dat zijn de opties. CFO Chris Figee laat zich in een interview met controllersvakblad cm: niet uit over zijn voorkeur. “We proberen alle beslissingen te objectiveren.”

Figee zegt in het interview: “Allereerst ligt de beslissing bij de minister van Financiën, en het gaat erom wat het beste is voor ASR. Natuurlijk komen in dit soort trajecten ook emotie en buikgevoel om de hoek kijken. Het is dan heel lastig om geen persoonlijke voorkeur voor een bepaald scenario te ontwikkelen. Wij zijn ons daar sterk van bewust en daarom proberen we alle beslissingen die we nemen te objectiveren.”

Emotieloos
De verzekeraar heeft daarvoor een methode, vertelt Figee, voorafgaand aan ieder belangrijk besluit stelt de raad van bestuur een lijst op met criteria. Dit gebeurt in een heel vroegtijdig stadium, zodat die lijst nog emotieloos kan worden gemaakt en er nog geen belangen of voorkeuren zijn. “Gaandeweg het traject komt die lijst regelmatig tevoorschijn en wordt de werkelijke situatie getoetst aan de criteria.” Figee vertelt dat die lijst ook is gehanteerd toen Vivat/Reaal te koop kwam en ASR een serieuze koper leek. “Dat leidde uiteindelijk tot het besluit geen bod uit te brengen.”

Uitleggen
Volgens Figee moet je om een fusie of overname te laten slagen, analytisch te werk gaan. “Cijfers vertellen veel. Daarnaast moet je kijken: past dit bedrijf bij ons? Ook daarbij kun je afgaan op data, maar uiteindelijk komt daar ook een stuk gevoel bij kijken. Ik stel mezelf dan altijd de vraag: wat is nu verstandig? Ik vind dat ik iedere beslissing moet kunnen uitleggen aan het personeel. Dat is een eenvoudig criterium om te bepalen hoe verstandig een besluit is. Als ik weet dat mijn secretaresse moeite gaat hebben om het te begrijpen, dan zit er iets fout.”

Dataroom
ASR heeft er veel tijd in gestoken om te onderzoeken of het overnemen van Reaal profijtelijk zou zijn. Dat heeft het bedrijf veel inzichten opgeleverd. “We hebben met wel dertig potentiële investeerders gesproken. Met een aantal van hen gingen die gesprekken zo ver dat ze ons financieel van haver tot gort hebben doorgelicht. We hebben duizenden vragen moeten beantwoorden en al die data die we daarvoor nodig hadden is bij elkaar gebracht in een dataroom. Die dataroom is er nog steeds, en dat komt nu goed van pas.”

Reageer op dit artikel