nieuws

Anbang koopt Vivat-aandelen voor één euro

Branche

Anbang koopt Vivat-aandelen voor één euro

Toezichthouder DNB heeft groen licht gegeven voor de verkoop van Vivat (o.a. Reaal en Zwitserleven) aan het Chinese Anbang. Het wachten is nu nog op toestemming van de Chinese toezichthouder CIRC. De netto verkoopprijs bedraagt € 1. Dat bedrag is lager dan de eerder verwachte € 150 miljoen. Dat komt doordat Anbang een forsere kapitaalinjectie in het verzwakte Vivat doet (€ 1,35 miljard) dan eerder werd geschat.

Op 30 juni 2015 is de verkoopovereenkomst tussen SNS Reaal en Anbang getekend. DNB heeft op 3 juli de verklaring van geen bezwaar (vvgb) afgegeven. De toestemming van de Chinese toezichthouder op de verzekeringssector volgt naar verwachting deze zomer, zo schrijft minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer.

Verkoopprijs
De verkoopprijs van de Vivat-aandelen (waaronder Reaal, Zwitserleven, Zelf en Proteq) is vastgesteld op € 1. Daarnaast betaalt Anbang € 85 miljoen voor de belastingvordering op Reaal over 2013 en 2014. De verwachte verkoopprijs voor de aandelen was op 14 februari nog € 150 miljoen (exclusief verrekening van belastingvorderingen). Dat deze prijs lager is vastgesteld komt, aldus Dijsselbloem, door de toename van de benodigde kapitaalinjectie door Anbang. Die injectie werd op 16 februari nog geschat in de orde van € 770 miljoen tot € 1 miljard en is nu vastgesteld op € 1,35 miljard. Anbang verschaft dus zo’n € 350 tot 580 miljoen meer kapitaal dan bij tekening van de voorwaardelijke verkoopovereenkomst was geraamd.

Tegenvaller
Minister Dijsselbloem schrijft aan de Tweede Kamer dat de lagere verkoopprijs een tegenvaller is, maar dat de prijs wel in de geest is van wat partijen met elkaar hadden afgesproken omdat nu de kapitaalinjectie van Anbang ook groter is. “Er is nu door deze verkoop meer zekerheid over de toekomst van Reaal. Dat is van groot belang voor de ruim 6 miljoen polishouders en voor de 4.000 medewerkers. De verkoop maakt daarnaast de aflossing mogelijk van de interne leningen die SNS Bank en SNS Reaal aan de verzekeringsgroep hebben verschaft ter waarde van € 552 miljoen plus rente”, aldus Dijsselbloem. Anbang krijgt overigens wel meer tijd om deze leningen af te lossen, 180 in plaats van 90 dagen. Anbang zal binnen 3 maanden het kapitaal van Vivat aanvullen met € 1,35 miljard.

Reageer op dit artikel