nieuws

AFM vindt start-ups met onervaren bestuur ‘onwenselijk’

Branche

AFM vindt start-ups met onervaren bestuur ‘onwenselijk’

De AFM zegt in een reactie op een boze Peter Verhaar – die vindt dat de toezichthouder start-ups belemmert- innovatie in de financiële sector juist toe te juichen. “Maar de AFM moet er tegelijkertijd op toezien dat innovatie in het belang van de klant is. Dat is soms een lastige afweging.”

Peter Verhaar mag van de AFM niet meer dan zes mensen in dienst hebben voor de nieuwe kredietonderneming Monefy waar hij CEO is. Dat komt doordat de twee oprichters van het bedrijf onervaren zijn. De AFM staat extra personeel pas toe wanneer ook de twee oprichters ervaring hebben opgedaan. Dat de oprichters zich in het bestuur laten bijstaan door drie ervaren bestuurders, maakt dat niet anders.

Collectief
De AFM zegt in een reactie: “Het is belangrijk dat het voltallige bestuur (het collectief) van een financiële onderneming over voldoende ervaring en kennis beschikt. Bij de aanvraag van een vergunning toetst de AFM dat. Zeker bij start-ups kan het voorkomen dat niet alle bestuurders voldoende kennis en ervaring hebben. De regels bieden in dat geval een kleine onderneming de mogelijkheid om toch van start te gaan met maximaal zes medewerkers gedurende een bepaalde periode. Deze tegemoetkoming biedt de bestuurders met onvoldoende kennis en ervaring de gelegenheid die kennis en ervaring op te bouwen, terwijl ze actief zijn voor hun onderneming.”

Tegemoetkoming
Deze uitzondering in de beleidsregel is een tegemoetkoming aan kleine ondernemingen, stelt de AFM, zodat zij wel degelijk kunnen beginnen. “Als deze tegemoetkoming er niet zou zijn, zou het bestuurderscollectief wordt afgetoetst. Het doel van deze geschiktheidstoets is consumentenbescherming. Een onervaren bestuur aan het roer van een financiële onderneming is onwenselijk. Maar tegelijkertijd moeten kleine ondernemingen wel een kans krijgen. Het bestuur kan dan in een kleinere omgeving (met minder impact op consumenten) ervaring opdoen.”

Volgens de AFM bestaat deze beleidsregel al jaren en is deze ook geconsulteerd in de markt.

Reageer op dit artikel