nieuws

AFM scoort geen punten met visie op volmachtbeloning

Branche

AFM scoort geen punten met visie op volmachtbeloning

Dat ook de AFM worstelt met het dossier volmachtbeloning bleek donderdag tijdens het seminar Actualiteiten in Verzekeringsvolmachten van het Amsterdam Centre for Insurance Studies. Domeinmanager Klantbelang Centraal Maartje Verhoog kon geen antwoord geven op de vraag van Michael Mackaaij (MultiSafe) waarom de AFM zo strak vasthoudt aan een beloning op basis van verrichtingen terwijl de wettekst ruimhartiger is.

Marktpartijen hebben te lang getreuzeld met het bereiken van een akkoord over volmachtbeloning en daarom sluiten de open normen van de AFM zich, zo was de stemming gisteren. Zoals bekend wil de toezichthouder de open norm die uitgaat van ‘passende volmachtbeloning’ het liefst ingevuld zien met een verrichtingentarief. Er moet een directe relatie zijn tussen de verrichte werkzaamheden en de beloning die daar tegenover staat vindt de toezichthouder.

Maartje Verhoog lichtte dat standpunt donderdag toe voor een zaal met volmachtbedrijven en verzekeraars. “Het is complexe materie”, zei ze. “Ik wil benadrukken dat het de AFM gaat om een passende beloning, niet om een lagere beloning.” Ook zei ze dat het nu wel eens tijd is dat het dossier gesloten wordt. “Er zijn ook andere belangrijke aandachtspunten in jullie markt.”

Bredere scope
Michael Mackaaij, directeur van MultiSafe wilde weten waarom de AFM de open norm uit het Bgfo zo heeft verengd. “De beloning moet de dienst mogelijk maken, zo staat het in de wet. Een bedrijf opbouwen kost geld, dat moet je toch ook kunnen verdisconteren in je tarief? Als ik de wettekst lees, dan kan dat ook. Maar waar is de relatie tussen de wettekst en jullie interpretatie? Ik vraag dat al heel lang, maar ik krijg daar geen antwoord op.” Verhoog: “Ik moet u helaas het antwoord schuldig blijven, ik kom er later op terug.” ACIS-onderzoeker Cees de Jong viel Mackaaij bij. “Je moet een bredere scope aan activiteiten in je tarief kunnen betrekken, anders kom je niet uit.”

Stage
Verhoog ging ook in op het thema klantbelang centraal in het volmachtkanaal. “Lange tijd is dat een beetje onder de radar van het toezicht gebleven. Vanwege de hoeveelheid rollen in het volmachtkanaal is er ruimte voor het schuiven met verantwoordelijkheden. De verzekeraar heeft slechts beperkt zicht op de gevolmachtigd agent en stuurt op performance en niet op klantbelang centraal.” Vanuit de zaal kwam de vraag hoe de AFM er bij komt dat de verzekeraar daar richting de gevolmachtigd agent op zou moeten sturen. Verhoog: “Dat zeg ik niet, maar uit onderzoek blijkt dat het niet gebeurt. Na de zomer komen we daar op terug.” Peter Risseeuw, onderzoeker bij Periscoop: “De toezichthouder heeft geen gevoel voor hoe de markt werkt, misschien moeten we voor stageplekken gaan zorgen.”

Ondergang
Fred de Jong voorspelde in zijn bijdrage de ondergang van het huidige volmachtkanaal. “Het gaat op z’n kop. Het volmachtkanaal krijgt een andere rol. Uitbesteding zal onder druk komen te staan, directe kanalen worden dominanter.” De Jong verwees naar het besluit van Aegon om te stoppen met volmachten. “Heel dom of heel briljant, dat gaan we merken. Maar in elke boardroom wordt de vraag gesteld of het niet beter is om rechtstreeks met klanten te schakelen. Misschien kunnen verzekeraars minder efficiënt werken dan volmachtbedrijven, maar ze hebben dan wel zelf de klant in huis.”

Marktmacht
De Jong ziet voor volmachtbedrijven een nieuwe rol. “Zij gaan klantvragen bundelen en bij de verzekeraars brengen. Ze kunnen marktmacht en inkoopvoordeel realiseren door met de verzekeraars te onderhandelen. Ze komen dan eigenlijk tegenover de verzekeraar te staan.” Het volmachtbedrijf bestaat in die situatie niet meer. “We moeten dan spreken van serviceproviders. Het grote verschil is dat je waarde gaat toevoegen voor de klant in plaats van dat je waarde toevoegt voor de verzekeraar.”

Reageer op dit artikel