nieuws

AFM eist informatie van mogelijk illegale adviseur

Branche

AFM eist informatie van mogelijk illegale adviseur

De AFM heeft op 6 juli 2015 een last onder dwangsom opgelegd aan een inwoonster van Nijverdal. De toezichthouder vermoedt dat zij zonder vergunning heeft geadviseerd over en bemiddeld in verzekeringen. Om te kunnen beoordelen of ze daadwerkelijk de wet heeft overtreden, heeft de AFM haar om informatie gevraagd. Aan deze informatieverzoeken is niet voldaan.

De AFM, die op haar site ook naam en adres van de mevrouw in kwestie prijsgeeft, heeft meldingen en signalen ontvangen dat zij consumenten thuis bezoekt en hen adviseert over en/of voor hen bemiddelt in verzekeringen. Daarnaast duidt ook de beschrijving van haar onderneming in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op het adviseren en bemiddelen in financiële producten. Het is wettelijk verboden om zonder AFM-vergunning te adviseren en te bemiddelen in financiële producten.

Herhaaldelijk
De toezichthouder heeft de mevrouw herhaaldelijk om informatie gevraagd. Zij heeft daarop wel gereageerd, maar volgens de AFM heeft zij onvolledig of onjuist geantwoord. Op de vraag: ‘omschrijf uw bedrijfsactiviteiten’, antwoordde de mevrouw in kwestie bijvoorbeeld: ‘Training van dressuurpaarden en lesgeven en handel in paarden’. De AFM heeft daarop om aanvullende informatie gevraagd met de volgende bewoordingen: “De AFM heeft uit een door haar ontvangen melding begrepen dat u consumenten heeft benaderd en thuis heeft bezocht en heeft geadviseerd over een verzekering. De AFM verzoekt u nogmaals een omschrijving te geven van alle bedrijfsactiviteiten die uw bedrijf verricht of heeft verricht vanaf 1 januari 2014.”

Omdat de informatie niet binnen de gestelde termijn is gegeven, is de ‘adviseuse’ sinds 21 juli 2015 verplicht de dwangsom te betalen. Iedere dag dat zij niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000 tot een maximum van €50.000.

Publicatie
De AFM legt ook uit waarom er gekozen is om de naam van de vermoedelijk illegale adviseur bekend te maken. “De last onder dwangsom wordt in dit geval aan een natuurlijk persoon opgelegd. De AFM heeft echter niet kunnen vaststellen dat de bekendmaking van de persoonlijke gegevens als opgenomen in het lastbesluit onevenredig zou zijn. De informatie die de AFM u heeft verzocht, ziet op het vermoeden dat u met uw onderneming zonder vergunning adviseert en/of bemiddelt ofwel heeft geadviseerd en/of bemiddeld. Het zonder vergunning van de AFM adviseren of bemiddelen is een zware overtreding. Om die reden dient het belang om de markt te informeren te prevaleren boven eventuele schade die u van een publicatie zou kunnen ondervinden.”

Reageer op dit artikel