nieuws

AFM consulteert markt over wat precies onder een incident valt

Branche

AFM consulteert markt over wat precies onder een incident valt

De AFM nodigt marktpartijen uit voor een consultatie over het concept voor de beleidsregel om incidenten te melden. De markt blijkt vooral te zitten met welke praktijken precies vallen onder de noemer ‘incident’.

Daarover wil de toezichthouder nu in conclaaf met de markt. Op dit moment omschrijft de AFM een incident als ‘een gedraging of een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming’. Dat is een open norm en dus moeten financiële ondernemingen zelf bepalen of er sprake is van een incident of niet en zij hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer duidelijkheid over de invulling van wat een incident precies is.

Voorbeelden
Daaraan geeft de AFM gehoor met de consultatie van de beleidsregel incident. In het consultatiedocument van de beleidsregel noemt de toezichthouder een aantal voorbeelden van incidenten op die financiële ondernemingen verplicht moeten melden bij de AFM.  Het gaat onder andere om:

  • Het is de onderneming bekend geworden dat een bepaling uit de Wft mogelijk is overtreden.
  • De onderneming heeft een vermoeden van marktmisbruik.
  • Een beleidsbepaler of een medewerker van de onderneming heeft een (aandelen)transactie uitgevoerd zonder benodigde toestemming van een compliance officer

De AFM wil van marktpartijen in elk geval weten op welke punten zij zich wel en niet kunnen vinden in de beleidsregel en wat de voorstellen zijn om verbeteringen aan te brengen.

Reageer op dit artikel