nieuws

‘Twintig keer het minimumloon is een mooi salaris voor CEO’

Branche

‘Twintig keer het minimumloon is een mooi salaris voor CEO’

Twintig keer het minimumloon, dat zou wat Tweede Kamerlid Rik Grashoff (Groen Links) betreft een prima jaarsalaris zijn voor CEO’s van banken en verzekeraars. Hij bepleit in Banking Review dat plafond voor salarissen van topmannen en -vrouwen.

Op de vraag wat een CEO waard is, antwoordt Grashoff: “Twintig keer het salaris van degene met het laagste loon. Twintig keer het minimumloon is ruim € 370.000. Dat is een mooi jaarsalaris. Ja, ook in de marktsector.” Grashoff krijgt bijval van hoogleraar economie Irene van Staveren. Zij stipt aan dat wanneer personeel wordt ontslagen of op de nullijn zit, beloningen in de top niet meer gepikt worden.

Van Staveren zegt: “Banken vervullen een publieke functie in het betalingsverkeer en dienen daarom anders beoordeeld te worden dan een productiebedrijf.” Een goed voorbeeld is volgens de hoogleraar de Triodos bank, waar CEO Peter Blom € 275.000 verdiende, niet meer dan tien keer het laagste salaris van de bank. “CEO Karl Guha van Van Lanschot, de bank die in 2009 en in 2012 verlies leed, ging daarentegen met € 1 mln naar huis, bijna vier keer zoveel. Is hij een betere bankier dan de Triodos-bestuurder”, vraagt Van Staveren zich af.

Nout Wellink, oud-president van DNB, pleit voor het afschaffen van bonussen en wil af van vergelijkingen met beloningen in het buitenland. “De baan van een bedrijf is een werknemer. Hij moet z’n best doen. Vanzelfsprekend wordt er geconcurreerd op een internationale markt, maar beloningsbeleid moet wel aansluiten bij de eigen nationale cultuur van een land.”

Lard Friese
In Banking Review staat ook een interview met Lard Friese, die ook wordt gevraagd naar beloningsbeleid. Hij zegt: “Ik denk dat we het als samenleving heel belangrijk zouden moeten vinden om goede leiders bij allerlei bedrijven en instellingen te hebben. Ons land heeft behoefte aan goed leiderschap op allerlei terreinen.” De kritiek die Friese op zijn eigen loonsverhoging kreeg voelt voor hem niet als een gebrek aan waardering. “Nee, waardering ontleen ik ook aan andere dingen, aan het werk dat ik doe, aan het voorrecht om leiding te geven aan deze organisatie.”

Reageer op dit artikel