nieuws

Hogeschool Rotterdam: Fout, maar geen fraude bij Wft-diploma’s

Branche

De Hogeschool Rotterdam (HR) geeft toe dat in juni 2010 fouten zijn gemaakt bij het afgeven van Wft-diploma’s. De HR reageert op een blog van Dik van Velzen, die sprak van fraude bij de hogeschool. Maar van opzet was geen sprake, laat HR weten aan am.

Van Velzen, adviseur bij Nibe-SVV, schrijft in zijn blog HR in juni 2010 diploma’s verstrekte die waren gebaseerd op de toetstermen van juli 2011. Van Velzen: “Dat kan natuurlijk niet kloppen. In juni 2010 waren de toetstermen van juli 2011 zelfs nog niet bekend. Er had dus op het diploma moeten staan: volgens de toetstermen van januari 2010.” Dat levert problemen op voor de studenten, zegt Van Velzen: “Diploma’s op basis van de toetstermen van januari 2010 zijn alleen geldig voor de omwisselactie met de Wft-PE 2011-2012. Voor de (inmiddels ex)student ontstonden daardoor problemen. Want: misleid door de diplomatekst had hij begrepen dat hij die PE-certificaten 2011-2012 niet hoefde te hebben.”

Van Velzen denkt niet dat de hogeschool per ongeluk een foutje heeft gemaakt met de diploma’s. In het vorige vakbekwaamheidsstelsel, maar anderhalfjaarlijkse PE, had het namelijk betekend dat de studenten, die vaak in het tweede jaar het Wft-diploma halen, nog tijdens de studie hun PE moesten doen. Van Velzen: “Je kennis actueel houden tijdens je studie lijkt voor u en mij heel vanzelfsprekend, maar de meeste hogescholen zijn daar niet op ingericht. Een behaald vak is afgesloten na het examen. Punt. Volgende vak.”

Fraude
Van Velzen vervolgt: “En dus is het stukken eenvoudiger op het diploma een verkeerde versie van de toetstermen te vermelden. Een versie die suggereert dat het diploma actueler is, dan het is. In gewone taal heet dat fraude. Fraude waar de eigen studenten dus de dupe van kunnen worden. Onder het nieuwe vakbekwaamheidssysteem, waarbij het ministerie de diploma’s afgeeft, kan dergelijk gerotzooi niet meer voorkomen. Maar het is natuurlijk wel triest dat een hogeschool de waarde van haar eigen diploma’s zo ondergraaft. Het lijkt mij trouwens ook een prima reden om de accreditatie van deze school als Wft-exameninstelling in te trekken.”

Administratieve fout
Rob Ketelaar, directeur van het Instituut voor Financieel Management van de HR, laat aan am weten dat er inderdaad een fout is gemaakt met de datering op de diploma’s, maar ontkent dat de hogeschool dat met opzet heeft gedaan. “Wij erkennen dat er in de datering op het certificaat een administratieve fout is gemaakt, maar daarbij is absoluut geen sprake van kwader trouw. Wij betreuren de gang van zaken en hebben maatregelen getroffen om een dergelijke fout in de toekomst te voorkomen.”

Reageer op dit artikel