nieuws

Egbert Gerritsen (AFM): ‘Wij willen zo kostenefficiënt mogelijk werken’

Branche

Egbert Gerritsen (AFM): ‘Wij willen zo kostenefficiënt mogelijk werken’

De overheidsbijdrage is weggevallen en de toezichtstaken van de AFM zijn groter geworden. Dat zijn de redenen die Egbert Gerritsen, manager Doorlopend Toezicht banken en verzekeraars, geeft voor de stijgende toezichtkosten. Hij praat in het relatiemagazine Nu van Nationale-Nederlanden ook over het PE-stelsel en de toekomst van de adviseur.

De AFM maakte vorige week bekend dat de toezichtkosten over 2015 fors verhoogd worden. Dat betekent volgens Gerritsen niet automatisch dat het toezicht verzwaard wordt. Het wegvallen van de overheidsbijdrage en uitgebreidere en intensievere toezichtstaken zijn de voornaamste redenen voor de kostenstijging. Gerritsen: “Belangrijk is dat je dat als toezichthouder ook kunt uitleggen. Wij willen zo kostenefficiënt mogelijk werken, laten daarom een adviserend panel kritisch naar onze kosten kijken. Ons toezicht is probleemgestuurd, er is dus geen directe correlatie in de totale hoogte van kosten en het toezicht op een specifieke marktpartij.”

Gerritsen laat blijken dat het de AFM er niet om te doen is om in elk dossier zo hard mogelijk in te grijpen. “Ons toezicht bestaat uit zowel formele als informele toezichtinstrumenten. Een boete is een formeel instrument en informele instrumenten zijn bijvoorbeeld normoverdragende gesprekken en beïnvloeding via andere stakeholders. Wij zullen zeker niet overal achteraan jagen om een boete te kunnen geven als het op een andere manier beter, efficiënter en effectiever kan. Een boete is namelijk een arbeidsintensief instrument.”

Examens
Gerritsen praat ook over het het PE-stelsel. Volgens hem is het nieuwe stelsel in het belang van de sector zelf. Zijn advies luidt: “Ik heb één hoofdboodschap: stel examens niet te lang uit. Wij hebben begrip voor het feit dat de permanente educatie van het intermediair een behoorlijke investering in tijd en geld vraagt. Maar het is wel belangrijk het eigen kennisniveau actueel te houden. Het vertrouwen in de sector neemt toe wanneer de kwaliteit van de financiële dienstverlening beter wordt.”

Essentiële brugfunctie
De adviseur is in de wereld van Gerritsen een belangrijke partner van de consument. “De rol van de adviseur is om aan de kant van de klant te staan. Door de nieuwe verhoudingen in de markt wordt dat ook duidelijk. Als gevolg van het provisieverbod moet de klant zijn adviseur nu betalen. Dat maakt duidelijk wat de verhoudingen zijn en wat de klant van de adviseur mag verwachten.” De aanbieders moeten adviseurs daarin faciliteren, vindt de toezichthouder. “Het is van belang dat onafhankelijke adviseurs de beschikking hebben over alle relevante en actuele productinformatie van alle aanbieders. Wij horen dat dat in de praktijk nog niet altijd zo is. Dat moet beter vinden wij en wij moedigen dan ook aan tot een constructieve dialoog voor het toegankelijk maken van toereikende productinformatie voor alle adviseurs zodat zij kwalitatief goed advies kunnen leveren.”

Gerritsen benadrukt dat de AFM door adviseurs vaak ten onrechte als ‘een soort schoolmeester’ wordt gezien. “Wij proberen steeds te benadrukken dat wij voor goede adviseurs een goede toekomst zien, ook al zijn de marktomstandigheden soms lastig. Wij stimuleren ondernemerschap graag. Voor adviseurs die een goed oog hebben voor de juiste doelgroepen, bedieningsconcepten en verdienmodellen en die het klantbelang daarin een prominente plek weten te geven, moet er wel een goede toekomst zijn. Zeker als je rekening houdt met de informatiekloof die er vaak is tussen aanbieders en de klant, is de brugfunctie van het intermediair essentieel.”

Reageer op dit artikel