nieuws

DNB vraagt verzekeraars om actie voor toekomstbestendigheid

Branche

DNB vraagt verzekeraars om actie voor toekomstbestendigheid

Het toekomstbeeld voor verzekeraars is uitdagend, maar kent ook kansen. Met die boodschap gaat De Nederlandsche Bank (DNB) morgen het rondetafelgesprek aan over de toekomst van de verzekeringssector, op uitnodiging van de Tweede Kamer.

DNB zet in een position paper de belangrijkste speerpunten neer voor de Nederlandse verzekeringsmarkt. Het eerste punt is de implementatie van Solvency II, die bij moet dragen aan het herstel van vertrouwen in de sector. Het tweede speerpunt is een toekomstbestendig bedrijfsmodel: verzekeraars moeten scherp zijn op kostenbeheersing en flexibiliteit. Ook beleggingsverzekeringen komen ten sprake in de position paper. DNB hamert erop dat de belangen van alle polishouders, met of zonder woekerpolis, gediend moeten worden. De bestaande onzekerheid over claims belemmert namelijk het vertrouwensherstel. Als laatste speerpunt wijst DNB op het belang van een versterking van het raamwerk voor herstel en afwikkeling van verzekeraars.

De toezichthouder roept verzekeraars ook op om hun strategie te herzien. DNB schrijft: “Verzekeraars denken op hun beurt na over mogelijke oplossingen om de krimp in individueel leven op te vangen en hebben in sommige gevallen reeds concrete acties ondernomen. Zo heeft een aantal verzekeraars duidelijke keuzes gemaakt in hun bedrijfsmodel, bijvoorbeeld door zich meer te richten op buitenlandse activiteiten, banksparen of de pensioenmarkt. Ook kiezen sommige verzekeraars ervoor zich terug te trekken uit de markt voor individueel leven. Tegelijkertijd verkennen verzekeraars innovatieve mogelijkheden, onder meer via het Innovatielab van het Verbond van Verzekeraars. In alle gevallen is het belangrijk dat verzekeraars hun strategie bezien over een langere termijn en vanuit verschillende scenario’s.”

Rondetafelgesprek
Morgen schuift DNB aan in Den Haag voor een rondetafelgesprek over de toekomst van de verzekeringssector. Daarvoor zijn toezichthouders AFM, DNB en EIOPA uitgenodigd, een aantal bestuurders van verzekeraars (onder meer Jos Baeten en Marco Keim), afgevaardigden van de Commissie Verzekeraars en de wetenschap (onder wie Arnoud Boot) en verschillende consumentenorganisaties zoals de Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis.nl.

Reageer op dit artikel