nieuws

Dik van Velzen: ‘Een hardheidsclausule verandert het Wft-stelsel niet fundamenteel’

Branche

Dik van Velzen: ‘Een hardheidsclausule verandert het Wft-stelsel niet fundamenteel’

Een hardheidsclausule, hoe gewenst en belangrijk deze ook is voor individuele belanghebbenden, verandert het stelsel niet fundamenteel. Dat zegt Dik van Velzen in zijn nieuwste blog. Hoewel de adviseur bij Nibe-SVV blij is met elke verbetering, omarmt hij het huidige vakbekwaamheidsstelsel nog niet.

Van het debat op komende woensdag verwacht hij dan ook geen grote veranderingen. “Aanleiding voor dit zoveelste debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp is vooral een factor die het in de publiciteit goed doet en daarom ook altijd in de Tweede Kamer: het zieligheidsaspect. Het zal de minister niet veel moeite kosten toe te zeggen dat hij voor echt pijnlijke gevallen een mooie oplossing bedenkt”, schrijft Van Velzen.

Ook is Van Velzen tevreden met het ondanks ingenomen standpunt van de AFM. De toezichthouder heeft aangegeven een voorstander te zijn van periodieke PE-examens die op diplomaniveau worden afgenomen en niet langer op moduleniveau. “Ik wil niet zeggen dat het daarmee geregeld is, dus blijft u vooral attent, maar daarmee is deze betere en overzichtelijkere systematiek wel een flinke stap dichterbij gekomen. Dat is pure winst. Het getuigt bovendien dat de AFM wel degelijk begrip heeft voor bezwarende effecten van maatregelen en mee wil werken aan de versoepeling daarvan, zolang het maar niet ten koste gaat van de kwaliteit”, aldus Van Velzen.

Reageer op dit artikel