nieuws

Behandeling wetsvoorstellen digitalisering procesrecht in Eerste Kamer

Branche

Behandeling wetsvoorstellen digitalisering procesrecht in Eerste Kamer

Op 16 juni 2015 is in de vergadering van de commissie Veiligheid & Justitie van de Eerste Kamer besloten dat op 30 juni 3015 een voorbereidend onderzoek zal worden gehouden voor de behandeling van de Wetsvoorstellen voor de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34059) en digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie (34138).

Voordat een wetsvoorstel in de plenaire vergadering komt, vindt er een vooronderzoek plaats in een Eerste Kamercommissie. Dit is de eerste fase van de schriftelijke voorbereiding door de Eerste Kamercommissie.
Na de ontvangst van een wetsvoorstel wordt aan de (plaatsvervangend) leden van de commissie gevraagd of zij prijs stellen op een inbrengvergadering.
Een inbrengvergadering is een commissievergadering waar de commissieleden van de diverse fracties een (schriftelijke) bijdrage over een wetsvoorstel kunnen leveren. De eerste inbrengvergadering wordt voorbereidend onderzoek genoemd.

Door: Annelijn Kroes

Reageer op dit artikel